THIỀN QUÁN – NỀN TẢNG CHO THỰC HÀNH THIỀN ĐỊNH


Tầm quan trọng của Thiền quán Nhiều người thường nghĩ thiền định là chỉ ngồi xuống rồi nghĩ đến tâm mình, suy ngẫm hay để tâm trống rỗng mà không làm gì khác. Trong hệ thống thực hành của chúng ta, thiền sâu cần được thực hành trong tâm và việc đó rất hữu ích, … Continue reading THIỀN QUÁN – NỀN TẢNG CHO THỰC HÀNH THIỀN ĐỊNH