Thần số học


Thần Số Học – Khám Phá Tri Thức Đằng Sau Những Con Số Bạn có bao giờ thắc mắc rằng những con số bạn nhìn thấy ở bất kỳ nơi đâu một cách vô tình nó có ý nghĩa gì hay không? Hay bạn có thắc mắc vì sao ngày sinh của mình lại là … Continue reading Thần số học

Number symbolism


WRITTEN BY Ian Stewart Professor of mathematics at the University of Warwick, England. Author of Concepts of Modern Mathematics, Does God Play Dice, Flatterland, From Here to Infinity, and Nature's Numbers.See Article History Trending Articles Number symbolism, cultural associations—including religious, philosophic, and aesthetic—with various numbers. Humanity has had a love-hate relationship with numbers from the … Continue reading Number symbolism

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank 2020 – 2021


Yêu cầu nghiêm ngặt về phòng dịch COVID-19 với người dự giải marathon TPHCM Techcombank Những người tham dự Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank ngày 28/2/2021 tới đây phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt để phòng tránh COVID-19… Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon mùa thứ 4 sẽ diễn ra tại … Continue reading Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank 2020 – 2021

Ho’oponopono


Phương pháp Ho’oponopono là gì ? Photo by Quang Nguyen Vinh on Pexels.com https://youtu.be/LVcXaiuBELY https://youtu.be/PnndVRQa8Bc https://youtu.be/j_aqY7Dt95Q Bài viết của thầy Frederic Labarthe về phương pháp hàn gắn và chuyển hóa rất hữu hiệu mà đơn giản – Ho’oponopono. Dịch bởi: Nguyễn Hiền Linh / Tham khảo Congdongthienvietnam Khái niệm Về mặt tự nhiên, chúng ta … Continue reading Ho’oponopono