Cách kiếm tiền của dân lập trình ngoài công việc chính


Ngoài viết phần mềm cho Google Play và App Store, giới lập trình viên Việt Nam còn kiếm tiền bằng những cách nào? https://youtu.be/PAdUxHzptXU Bạn đã nghe người ta đồn rằng lập trình viên lương rất cao, nghề lập trình viên đang rất hot, nhân sự chất lương cao ngành IT đang thiếu trong những … Continue reading Cách kiếm tiền của dân lập trình ngoài công việc chính

Top skills to learn in 2021 for developers


A shortlist of skills that we expect are going to be in high demand for developers in 2021Top skills to learn in 2021 for developers https://youtu.be/314gRCdFkmg

What is the NIST Cybersecurity Framework?


Cybersecurity threats are easier to handle when you have a framework to build off of. That’s why NIST developed the Cybersecurity Framework. Learn …What is the NIST Cybersecurity Framework?

Trape – OSINT Analysis Tool For People Tracking


Trape is an OSINT analysis tool, which allows people to track and execute intelligent social engineering attacks in real-time. It was created with …Trape – OSINT Analysis Tool For People Tracking