4 lĩnh vực Công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển


Thủ tướng vừa ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. https://youtu.be/_JAs1g_9PXo Theo đó, 4 lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công … Continue reading 4 lĩnh vực Công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển

EU: Tìm giải pháp an ninh mạng qua gắn kết khoa học và công nghiệp


Với việc thành lập Trung tâm năng lực nghiên cứu, công nghệ và công nghiệp an ninh mạng châu Âu, châu Âu hướng tới mục tiêu bớt phụ thuộc vào mạng và truyền tin không dây ngoài lục địa, đồng thời tăng cường hợp tác giữa giới hàn lâm và ngành công nghiệp. Chỉ trong … Continue reading EU: Tìm giải pháp an ninh mạng qua gắn kết khoa học và công nghiệp