Bầu trời cuối năm


Lâu lắm mới chụp được tấm hình cầu vòng thế này nhỉ :)

Cầu vòng tháng 12, những ngày cuối năm 2020….

Nguoidentubinhduong.

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s