Đàn ông cũng là nạn nhân của bạo hành gia đình


Thực tế, nam giới cũng chịu sự tấn công, giày vò từ chính người yêu, bạn đời. Họ gặp khó khăn khi tìm sự trợ giúp vì quan niệm "Đàn ông phải mạnh mẽ". https://youtu.be/CcK5gisMvMU Zing trích dịch bài đăng trên DW, đề cập đến vấn nạn bạo hành gia đình đối với nam giới. … Continue reading Đàn ông cũng là nạn nhân của bạo hành gia đình

CloudReady Chrome OS for old laptops is now owned by Google


Although Android’s and Chrome OS’ open source natures allow them to be reshaped and installed on a variety of devices, Google has never really …CloudReady Chrome OS for old laptops is now owned by Google https://youtu.be/RV23CK10MFY

Amazon Luna game streaming now on Android for a few phones


They say hindsight is 20/20 and sometimes being late to the game does have such an advantage. One of the latest to jump into the nascent game …Amazon Luna game streaming now on Android for a few phones https://youtu.be/PamtqjoGEB4