Mù Cang Chải: Hành trình Tây Bắc


Giữa vùng rừng núi Tây Bắc trùng điệp, những thửa ruộng bậc thang chín vàng ở Mù Cang Chải hiện lên như một tác phẩm nghệ thuật.

Mù Cang Chải: Hành trình Tây Bắc

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s