Giữa vùng rừng núi Tây Bắc trùng điệp, những thửa ruộng bậc thang chín vàng ở Mù Cang Chải hiện lên như một tác phẩm nghệ thuật.

Mù Cang Chải: Hành trình Tây Bắc