Các Kiến Thức Giúp Bạn “Xem Hiểu” Chương Trình Shark Tank


"Shark Tank" có tên gọi Tiếng Việt “Thương Vụ Bạc Tỷ” là một chương trình thực tế mới trên ti vi từ đầu tháng 11/2017, cho tới nay chương trình đã ra hơn 11 số. Đây là một chương trình rất kén người xem mặc dù nó cũng rất kịch tính với những màn chào … Continue reading Các Kiến Thức Giúp Bạn “Xem Hiểu” Chương Trình Shark Tank