Vì sao thuyết âm mưu lại cuốn hút? Tâm lý học giải thích


Dù rất hoang đường nhưng thuyết âm mưu (conspiracy theory) vẫn thu hút một lượng người cuồng tín và lan truyền đông đảo. Lý do đằng sau sự hấp dẫn của chúng là gì? Tóm tắt Nhiều mánh khoé tâm lý được áp dụng để khiến thuyết âm mưu nghe "như thật". Một số tính … Continue reading Vì sao thuyết âm mưu lại cuốn hút? Tâm lý học giải thích

Galaxy Note 21 might still happen next year with a catch


Reports of the Galaxy Note line’s demise might be exaggerated or premature. Those reports were mostly based on rumors that the Galaxy S21, …Galaxy Note 21 might still happen next year with a catch

Microsoft will reportedly bring Android apps to Windows 10


While you could run selected Android apps on your laptop/computer on Windows 10 through the Your Phone app, not all are able to run “natively”. …Microsoft will reportedly bring Android apps to Windows 10

Hình thái kinh tế mới: Chủ nghĩa tư bản giám sát


Kỷ nguyên số mà chúng ta đang sống hiện nay xuất hiện một hình thái chủ nghĩa tư bản mới – chủ nghĩa tư bản giám sát - mà tiềm năng tác động bao phủ hầu như mọi khía cạnh, từ tăng trưởng kinh tế đến tổ chức nhà nước, xã hội, văn hóa, tự … Continue reading Hình thái kinh tế mới: Chủ nghĩa tư bản giám sát