Quên là để nhớ


Quên từng bị cho là một trục trặc của trí nhớ. Gần đây, các nhà nghiên cứu nhận ra rằng quên thực ra là một quá trình rất quan trọng trong hoạt động của não bộ. Nghiên cứu về sự quên có thể mở ra hướng tiếp cận và cải thiện phương pháp điều trị … Continue reading Quên là để nhớ

Xã hội hóa giới- Gender Socialization


Đàn ông không được rửa bát quét nhà Nghiên cứu do một phụ nữ chủ trì (*) vừa công bố về nam giới Việt Nam cho thấy bổn phận phải trở thành một người đàn ông đích thực chính là một trong những căn nguyên gây nên áp lực tinh thần cho họ. Từ tấm … Continue reading Xã hội hóa giới- Gender Socialization

87 Winner Photos From 2020 GDT European Wildlife Photographer Of The Year


More than 19,000 photos from 38 countries were submitted to this year’s contest held by The German Society for Nature Photography (GDT). The winners of the prestigious European Wildlife Photographer of the Year contest were awarded on Thursday, October 22 in the first virtual award ceremony. 1,385 more words87 Winner Photos From 2020 GDT European Wildlife … Continue reading 87 Winner Photos From 2020 GDT European Wildlife Photographer Of The Year

Readers’ wildlife photos


Stephen Barnard is back with some new photos from Idaho; today we’re treated to elk, bald eagles, and miscellaneous hangers-on. Stephen’s captions are indented. First, a herd of elk (Cervus canadensis) in the north field, mingling with a flock of European starlings (Sturnus vulgaris). I’ve been seeing fewer elk this year, probably because they don’t […]Readers’ … Continue reading Readers’ wildlife photos