5 Gợi ý thực hành thiền chánh niệm hằng ngày


Exploring Psychology - Khám Phá Tâm Lý Học

Bạn có bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu. Tôi thì có. Hầu hết chúng ta đều sống một cuộc sống mà tâm trí mỗi ngày đều lấp đầy bởi suy nghĩ, vả lại hiếm khi nào là nghĩ cho những gì thực sự đang diễn ra. Tâm trí của chúng ta thường bị hút vào những nơi chốn khác, thời điểm khác khi ta đắm chìm trong lo âu về tương lai và trầm tư về quá khứ.

Do you ever get tired of being in your head? I know I do. Most of us go through our lives lost in our thoughts, which are rarely about what’s actually happening in that moment. Our minds are focused on another place and time as we worry about the future and ruminate about the past.

cait-flanders Nguồn: Slow Your Home

View original post 1,465 more words

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s