Your Complete Guide to AI Career Pathways


So much confusion, so many doubts and questions around careers in AI! When deciding a career pathway, the lack of clarity can be really stressful. Instead of continuing to answer individual questions, I decided to address them once and for all. Developing an AI project involves various technical roles and tasks. Let’s demystify them! In […]Your … Continue reading Your Complete Guide to AI Career Pathways

66 Before And After Photos Of Abandoned Dogs That Were Given A Second Chance At Life By This Organization


Animals are amazing life companions that most of us love and care for. Sadly, that's not always the case, because there are cruel and heartless people in this world who treat animals like objects with no emotions or things that don't feel pain. This animal protection NGO called Operation 4 Paws takes those mistreated animals…66 Before … Continue reading 66 Before And After Photos Of Abandoned Dogs That Were Given A Second Chance At Life By This Organization

Nhà là chốn bình yên


Lê Thị Thanh Lâm* Chúng ta ai cũng có một gia đình để yêu thương, một mái ấm để quay về sau những bôn ba ngoài xã hội. Nhà là mái ấm yêu thương và là chốn bình yên nhất. Chân lý giản dị này càng thấm thía hơn bao giờ hết khi hoàn cảnh … Continue reading Nhà là chốn bình yên

Đọc sách để bao dung hơn


Làm nghề nào cũng vậy, đọc sách chính là cách để chúng ta đi sâu hơn vào những bí ẩn cuộc đời mà không chỉ đóng vai người khám phá, chúng ta đã dự phần vào đó. Đối với một doanh nhân, việc đọc sách tưởng chừng là… vô bổ vì không có thời gian. … Continue reading Đọc sách để bao dung hơn