Nhà quê lên tỉnh


Đoạn đường từ trung tâm thành phố mới Bình Dương về Thủ Dầu Một

Đi lên tỉnh lúc trời nắng nóng gay gắt giữa 12 giờ trưa….

Nguoidentubinhduong.com

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s