6 Lưu Ý Trước Khi Học Báo Chí, Truyền Thông


Lưu Ý Trước Khi Học Báo Chí - Truyền Thông
Lưu Ý Trước Khi Học Báo Chí – Truyền Thông

Nhắc đến Journalism, bạn có thể tưởng tượng đến đài truyền hình VTV, Báo Hoa Học Trò, hay đài radio trên ô tô bố bạn vẫn bật lên cho “đỡ buồn.” Nhưng học báo không có nghĩa ra làm báo.

6 Lưu Ý Trước Khi Học Báo Chí, Truyền Thông — Châu Praha

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s