Lưu Ý Trước Khi Học Báo Chí - Truyền Thông
Lưu Ý Trước Khi Học Báo Chí – Truyền Thông

Nhắc đến Journalism, bạn có thể tưởng tượng đến đài truyền hình VTV, Báo Hoa Học Trò, hay đài radio trên ô tô bố bạn vẫn bật lên cho “đỡ buồn.” Nhưng học báo không có nghĩa ra làm báo.

6 Lưu Ý Trước Khi Học Báo Chí, Truyền Thông — Châu Praha