An toàn thông tin trong thời đại trí tuệ nhân tạo


An toàn thông tin trong thời đại trí tuệ nhân tạo Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang được nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực an toàn thông tin (ATTT). AI được sử dụng để phân tích dữ liệu mạng nhằm phát hiện kịp thời các cuộc tấn công vào … Continue reading An toàn thông tin trong thời đại trí tuệ nhân tạo

SOC-as-a-service: Giải pháp tối ưu cho các tổ chức – doanh nghiệp


Trung tâm Giám sát an ninh mạng (SOC- Security Operations Center) là một giải pháp an toàn thông tin (ATTT) tuy không mới nhưng khá toàn diện và cần thiết với các tổ chức, doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, việc xây dựng và vận hành một SOC sao cho chuyên nghiệp, hiệu quả là điều … Continue reading SOC-as-a-service: Giải pháp tối ưu cho các tổ chức – doanh nghiệp

‘Người Việt vẫn nghĩ chứng khoán là rủi ro, mạo hiểm’


Chủ tịch Dragon Capital nói với Zing, người đầu tư chứng khoán trên thị trường Việt Nam không nên sợ hãi nhưng hãy thận trọng và "đừng bao giờ bỏ tất cả trứng vào một giỏ". "Có một điều mà tôi để ý ở Việt Nam. Đó là mỗi khi nói đến việc tham gia … Continue reading ‘Người Việt vẫn nghĩ chứng khoán là rủi ro, mạo hiểm’

Mã hóa và quản lý khóa trong mạng SAN


Phần 1: SAN (Storage area network) là một mạng lưu trữ tốc độ cao dùng cho việc truyền dữ liệu giữa các máy chủ tham gia vào hệ thống lưu trữ, cũng như giữa các hệ thống lưu trữ với nhau. Giải pháp đề xuất đối với vấn đề bảo mật SAN dựa trên việc … Continue reading Mã hóa và quản lý khóa trong mạng SAN