Báo động tình hình nguy cấp lưu vực sông Mê Kông


Giới chuyên môn cho rằng cơ quan chức năng cần cảnh báo người dân và có biện pháp cứu vãn sông Mê Kông, thay vì chỉ quan sát và ghi nhận tình trạng nguy cấp. Sông Mê Kông đoạn chảy qua tỉnh Loei ở đông bắc Thái Lan AFP Trong báo cáo thường niên vừa … Continue reading Báo động tình hình nguy cấp lưu vực sông Mê Kông

These will be the main cybersecurity trends in 2020


This article is brought to you thanks to the collaboration of The European Sting with the World Economic Forum. Author: Dorit Dor, Vice-President, Products, Check Point Software Technologies The east-west ‘cyber cold war’ is set to intensify 5G and the IoT could make us all more vulnerable to cyberattack Businesses will start to rethink their … Continue reading These will be the main cybersecurity trends in 2020

When Blockchain Meets Artificial Intelligence


When Blockchain Meets Artificial Intelligence The convergence of Blockchain and AI can enhance machine learning and enable AI to create and trade financial products Artificial Intelligence solutions will soon run on top of blockchains, increasing machine learning capability and even creating new financial products. Blockchain-AI convergence is inevitable because both deals with data and value. … Continue reading When Blockchain Meets Artificial Intelligence

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến lòng trung thành và nỗ lực làm việc nhân viên CNTT


Các yếu tố tác động đến lòng trung thành và nỗ lực làm việc của nhân viên lĩnh vực công nghệ thông tin trong bối cảnh hội nhập TÓM TẮT:Nguồn nhân lực vốn được xem là một tài sản lớn của doanh nghiệp. Các nghiên cứu và các nhà quản trị đã xác định rằng … Continue reading Nghiên cứu các yếu tố tác động đến lòng trung thành và nỗ lực làm việc nhân viên CNTT