Cafe và các thế hệ thưởng thức


CÁC THẾ HỆ THƯỞNG THỨC GEN.C NHƯ THẾ NÀO?

Thệ hệ GenX: chắc hẳn cà phê pha phin là văn hóa, chỉ có những người thật sự tinh tế, yêu văn chương nghệ thuật mới cần đến chất đắng hậu ngọt như cà phê để thăng hoa thêm cảm xúc

Thệ hệ GenX
Thệ hệ GenX

Thế hệ GenY: cà phê pha phin là nếp sống quen thuộc của họ. Trông vừa mộc mạc đơn giản, hữu tình qua những câu chuyện hàn huyên mỗi buổi sáng ở các khu phố nhỏ

Thế hệ GenY
Thế hệ GenY

Thế hệ GenZ: Với thế hệ Gen Z: kiểu uống ly cà phê mà pha sẵn đá, có ống hút trong cái hộp nhựa rồi vội vã xách mang đi hay nơi bạn bè sẻ chia những câu chuyện thú vị

Thế hệ GenZ
Thế hệ GenZ

Thế hệ Gen C: cà phê là văn hóa đương đại, là nếp sống không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, là sự sẻ chia đồng cảm

Thế hệ Gen C
Thế hệ Gen C

Theo GenCCoffee

2 thoughts on “Cafe và các thế hệ thưởng thức

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s