Biết ơn cuộc sống


Biết ơn cuộc sống với những câu nói hay từ các bộ phim điện ảnh

A cute baby with father - nguoidentubinhduong.com
A cute baby with father

Đôi khi, chúng ta thấy cuộc sống của mình trở nên nhàm chán và vô nghĩa. Chúng ta cảm thấy lạc lối trong việc đi tìm bản ngã của chính mình. Và nhờ thế, qua lăng kính của các bộ phim, chúng ta thấy cuộc đời còn nhiều điều mới mẻ và thú vị.Những câu nói hay từ các bộ phim luôn là nguồn cảm hứng bất tận và cho chúng ta cái nhìn khác về các khía cạnh của cuộc sống. Các bộ phim điện ảnh đa dạng thể loại không chỉ để lại một cảm xúc đặc biệt trong lòng khán giả mà còn là “phù thủy” sáng tạo những câu nói hay đi vào thời đại.

1.  “Our Lives are defined by opportunities, even the ones we miss”. (Dị nhân Benjamin, 2008)

Cuộc sống được định nghĩa bởi những cơ hội, kể cả những cơ hội mà ta bỏ qua. 

2. “Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light”. (Harry Potter và Tù nhân Ngục Azkaban, 2004)

Hạnh phúc có thể được tìm thấy ngay cả trong những giây phút đen tối nhất, nếu ta nhớ thắp lên ánh sáng. 

3. “It is not our abilities that show what we truly are… it is our choices”.  (Harry Potter và Phòng chứa bí mật, 2002) 

Những khả năng chúng ta có không thể hiện con người chúng ta, mà là lựa chọn của chúng ta.

4. “Life moves pretty fast. If you don’t stop and look around once in a while, you could miss it”. (Kỳ nghỉ của Ferris Bueller, 1986)

Cuộc sống trôi qua rất nhanh. Nếu bạn không dừng lại và quan sát dù chỉ một lần, bạn có thể lỡ mất điều gì đó.

5. “You cannot live your life to please others. The choice must be yours”. (Alice ở xứ sở thần tiên, 2010)

Bạn không thể sống để làm hài lòng người khác. Lựa chọn phải là của bạn.

6.  “No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world”. (Hội cố thi nhân, 1989)

Bất kể ai đó có nói gì, ngôn từ và ý tưởng chính là những thứ có thể thay đổi cả thế giới.

7. “To find something, anything, a great truth or a lost pair of glasses, you must first believe there will be some advantage in finding it”. (Nhà lãnh tụ, 1949)

Để tìm kiếm bất kỳ điều gì, một sự thật tuyệt vời hay một cặp kính bị mất, đầu tiên là bạn phải tin sẽ có một số ích lợi trong việc tìm kiếm nó.

8. “All we have to decide is what to do with the time that is given to us”. (Chúa tể của những chiếc nhẫn, 2001)

Tất cả những gì ta cần quyết định là phải làm gì với thời gian chúng ta được trao.

9. “They don’t know about real loss, because that only occurs when you love something more than you love yourself”. (Chàng Will tốt bụng, 1997)

Họ không biết về nỗi mất mát thật sự, bởi vì điều đó chỉ xảy ra khi bạn yêu điều gì đó hơn chính bản thân mình.

10. “To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, to draw closer, to find each other and to feel. That is the purpose of life”. (Cuộc đời bí mật của Walter Mitty, 2013)

“Nhìn ngắm thế giới, đương đầu với hiểm nguy, nhìn về phía trước; tiến lại gần hơn, tìm thấy lẫn nhau và cảm nhận. Đó chính là ý nghĩa của cuộc sống”.

11. “Don’t ever let somebody tell you you can’t do something, not even me. Alright? You dream, you gotta protect it. People can’t do something themselves, they wanna tell you, you can’t do it. If you want something, go get it. Period”. (Mưu cầu hạnh phúc, 2006)

Đừng bao giờ để ai đó nói rằng con không thể làm được, kể cả bố. Được chứ? Con có ước mơ, con phải bảo vệ nó. Khi người khác không thể tự làm được điều đó, họ sẽ nói rằng con cũng không làm được. Nếu con muốn điều gì, hãy đấu tranh vì nó. Period.

12. “Oh yes, the past can hurt. But you can either run from it, or learn from it”. (Vua Sư Tử, 2019)

Ồ vâng, quá khứ có thể gây ra tổn thương. Nhưng bạn có thể trốn chạy hoặc học hỏi từ nó.

13. “We are who we choose to be”. (Người nhện, 2002)

Chúng ta trở thành người mà chúng ta chọn.

14. “Say ‘Please’ and ‘Thank you’ even if you’re feeling grumpy”. (Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, 1937)

Hãy nói “Xin phép” và “Cảm ơn” kể cả khi bạn cảm thấy khó chịu.

15. “Today’s special moments are tomorrow’s memories”. (Aladdin và Cây đèn thần, 1992)

Khoảnh khắc đặc biệt của ngày hôm nay sẽ trở thành ký ức của ngày mai.

Tổng hợp: Vi Tường

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

One thought on “Biết ơn cuộc sống

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s