Vừa Viết, Vừa Sống


Vừa Viết, Vừa Sống
Vừa Viết, Vừa Sống

Những hướng dẫn trong việc viết và cuộc sống.

Vừa Viết, Vừa Sống — Tóm tắt sách

Bird By Bird, Anne Lamott

Theo quan điểm cá nhân của tác giả Anne Lamott, Vừa Viết, Vừa Sống là hướng dẫn để trở thành một người viết tốt hơn và để cải thiện cuộc sống. Cách tiếp cận đặc biệt của Lamott, tính trung thực và những giai thoại cá nhân của cô làm cho quyển sách này trở nên cần thiết cho các nhà văn hoặc bất cứ ai muốn trở thành một nhà văn. 

Cuốn sách này dành cho

  • Các nhà văn chuyên nghiệp và đầy tham vọng;
  • Bất cứ ai hứng thú với đời sống của người viết;
  • Bất cứ ai muốn học cách thiết lập một thói quen sáng tạo.

Về tác giả

Anne Lamott là một nhà văn, tiểu thuyết gia và giáo viên dạy viết. Cô đã xuất bản bảy tiểu thuyết, bao gồm Traveling Mercies và Hard Laughter.

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s