Gitlab Ci/Cd


Gitlab Ci/Cd
Gitlab Ci/Cd

1.Introduction Chắc hẳn các bạn đã từng nghe đến hệ thống CI/CD. Mục tiêu của nó là tự động hóa các khâu trong quy trình phát triển phần mềm hiện nay. Nếu chưa biết nó là gì, hãy tham khảo các bài viết về CI/CD nhé. Hiện nay có rất nhiều hệ thống như Travis, Jenkin, Circle, Gitlab có thể […]

Gitlab Ci/Cd — Nhật ký Thằng Coder dạo

One thought on “Gitlab Ci/Cd

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s