Bí Mật Phía Sau Điện Toán Đám Mây
Bí Mật Phía Sau Điện Toán Đám Mây

111 bài học từ người sáng lập “điện toán đám mây”

Bí Mật Phía Sau Điện Toán Đám Mây — Tóm tắt sách