Sự khác biệt giữa VFX, SFX và CGI
Sự khác biệt giữa VFX, SFX và CGI

Bạn bắt đầu tìm hiểu về SFX, VFX hay CGI và cảm thấy các khái niệm này “có họ” với nhau và việc bóc tách chúng ra khá nhập nhằng. Hãy yên tâm, dưới đây là các định nghĩa và cách phân biệt mà các chuyên gia lâu năm trong ngành đã đúc rút lại để dẫn đường cho bạn! […]

Sự khác biệt giữa VFX, SFX và CGI —