Sự khác biệt giữa VFX, SFX và CGI


Sự khác biệt giữa VFX, SFX và CGI
Sự khác biệt giữa VFX, SFX và CGI

Bạn bắt đầu tìm hiểu về SFX, VFX hay CGI và cảm thấy các khái niệm này “có họ” với nhau và việc bóc tách chúng ra khá nhập nhằng. Hãy yên tâm, dưới đây là các định nghĩa và cách phân biệt mà các chuyên gia lâu năm trong ngành đã đúc rút lại để dẫn đường cho bạn! […]

Sự khác biệt giữa VFX, SFX và CGI —

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s