Sếp Nữ.nguoidentubinhduong.com
Sách Sếp Nữ

#GIRLBOSS, Sophia Amoruso Trong cuốn #SếpNữ, tác giả Sophia Amoruso kể câu chuyện về sự chuyển đổi của mình, từ bỏ học trung học đến giám đốc điều hành của đế chế thời trang trị giá hàng triệu đô la. Cho dù là làm sao để bắt đầu một doanh nghiệp từ đầu, xây dựng […]

#SếpNữ — Tóm tắt sách