#SếpNữ


Sếp Nữ.nguoidentubinhduong.com
Sách Sếp Nữ

#GIRLBOSS, Sophia Amoruso Trong cuốn #SếpNữ, tác giả Sophia Amoruso kể câu chuyện về sự chuyển đổi của mình, từ bỏ học trung học đến giám đốc điều hành của đế chế thời trang trị giá hàng triệu đô la. Cho dù là làm sao để bắt đầu một doanh nghiệp từ đầu, xây dựng […]

#SếpNữ — Tóm tắt sách

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s