Soxuda's corner

Mọi thứ xảy đến trong cuộc đời chúng ta đều có nguyên do. Và nguyên do cuốn sách “Ở lại thành phố hay về quê?” xuất hiện trong cuộc đời tôi cũng vậy. Nguyên do này có thể gói gọn chỉ trong vài chữ “đúng thời điểm“.

Tôi thấy gần đây tôi khá thường xuyên dùng cụm từ “đúng thời điểm”, dù là trong các bình luận trên Facebook hay những lúc nói chuyện với bạn bè. Khi con người ta đang phải cân đo đong đếm một loạt những lựa chọn của cuộc sống, thì chỉ một chút “duyên” “vô tình” đuổi đến, ta cũng trân trọng vô cùng.

Thời điểm trước, tôi từng chia sẻ trên Facebook là tôi đang phải lựa chọn bước ngoặt tiếp theo cho cuộc đời mình. Tôi từng đọc lại cuốn “Không tự khinh bỉ, không tự phí…

View original post 1,324 more words