10 công việc phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn đàn ông tại Mỹ


Trang Business Insider sử dụng dữ liệu từ cuộc khảo sát cộng đồng của Cục điều tra dân số Mỹ năm 2018 và nhận thấy có 34 trong tổng số 550 công việc được liệt kê mà thu nhập của phụ nữ cao hơn nam giới.Dưới đây là 10 công việc đứng đầu danh sách này.

1. Chuyên gia chăm sóc da

Thu nhập của chuyên gia chăm sóc da nữ bằng 290,6% của đồng nghiệp nam

Thu nhập trung bình của phụ nữ: 35.956 USD

Thu nhập trung bình của nam giới: 12.372 USD

Số lao động nữ: 76.746

Số lao động nam: 1.051

Ảnh: Shutterstock

2. Thợ hồ, thợ nề

Thu nhập của thợ hồ nữ bằng 190,5% của đồng nghiệp nam

Thu nhập trung bình cho phụ nữ: 75.712 USD

Thu nhập trung bình cho nam giới: 39.741 USD

Số lao động nữ: 1.193

Số lao động nam: 148.047

Ảnh: Shutterstock

3. Giám sát viên xe bus đưa đón học sinh

Thu nhập của các giám sát viên nữ bằng 148% của đồng nghiệp nam

Thu nhập trung bình của phụ nữ: 18.860 USD

Thu nhập trung bình của nam giới: 12.741 USD

Số lao động nữ: 31.508

Số lao động nam: 7.143

Ảnh: Getty Images

4. Thợ lợp mái nhà

Thu nhập của thợ lợp mái nhà nữ bằng 143,5% của đồng nghiệp nam.

Tiền lương trung bình của phụ nữ: 46.100 USD

Tiền lương trung bình của nam giới: 32.136 USD

Số lao động nữ: 5.140

Số lao động nam: 207.801

Ảnh: Shutterstock

5. Phiên âm y tế (chuyển các bản ghi âm của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế thành văn bản)

Thu nhập của nhân viên nữ bằng 132,8% của đồng nghiệp nam

Thu nhập trung bình của phụ nữ: 30.504 USD

Thu nhập trung bình cho nam giới: 22.970 USD

Số lao động nữ: 44.489

Số lao động nam: 10.995

Ảnh: Reuters

6. Điều khiển cần trục, giàn trên giếng dầu

Thu nhập của lao động nữ bằng 129,9% của đồng nghiệp nam

Thu nhập trung bình của phụ nữ: 81.373 USD

Thu nhập trung bình của nam giới: 62.641 USD

Số lao động nữ: 363

Số lao động nam: 29.255

Ảnh: Getty Images

7. Điều khiển máy khai thác khoáng sản

Thu nhập của lao động nữ bằng 124,5% của đồng nghiệp nam

Thu nhập trung bình của phụ nữ: 77.688 USD

Thu nhập trung bình của nam giới: 62.418 USD

Số lao động nữ: 1.445

Số lao động nam: 42.964

Ảnh: Reuters

8. Thợ sửa chữa thân xe và các bộ phận liên quan

Thu nhập của nhân viên nữ bằng 123,6% của đồng nghiệp nam

Thu nhập trung bình của phụ nữ: 54.177 USD

Thu nhập trung bình cho nam giới: 43.827 USD

Số lao động nữ: 3.113

Số lao động nam: 132.862

Ảnh: AP

9. Kỹ sư vận hành lò hơi

Thu nhập của nữ kỹ sư vận hành lò hơi bằng 118,4% của đồng nghiệp nam

Thu nhập trung bình của phụ nữ: 73.531 USD

Thu nhập trung bình cho nam giới: 62.126 USD

Số lao động nữ: 5.207

Số lao động nam: 93.049

Ảnh: Getty Images

10. Nhân viên sinh lý học thể dục/thể chất

Thu nhập của nhân viên nữ bằng 118,3% của đồng nghiệp nam.

Thu nhập trung bình của phụ nữ: 44.331 USD

Thu nhập trung bình của nam giới: 37.462 USD

Số lao động nữ: 4.606

Số lao động nam: 2.200

Ảnh: Shutterstock

Linh Lam (Theo BI)– NDH.vn

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s