Tìm hiểu Bông Hoa Sự Sống và Thập Tam Cầu


Bông Hoa Sự Sống – The Flower Of Life

Bông Hoa Sự Sống nắm giữ một bí mật mà qua đó người ta có thể khám phá ra các chiều mẫu (pattern) quan trọng và thiêng liêng nhất trong vũ trụ. Đây là nguồn gốc của tất cả những gì tồn tại, nó được gọi là Quả Sự Sống (Fruit of Life). Nó chứa 13 hệ thống thông tin. Mỗi hệ thống giải thích một khía cạnh khác nhau của thực tại. Vì vậy, các hệ thống này có thể cho phép chúng ta truy cập vào tất cả mọi thứ khác nhau, từ cơ thể con người đến các thiên hà. Trong hệ thống đầu tiên, ví dụ, nó có thể tạo ra bất kỳ cấu trúc phân tử và cấu trúc tế bào sống nào đang tồn tại trong vũ trụ. Nói ngắn gọn là tất cả mọi sinh vật sống.

Nếu bạn đặt lên một tấm bản đồ (sau khi có được một tỉ lệ chính xác) với một Bông Hoa Sự Sống đầy đủ, tất cả các địa điểm thiêng liêng, những tảng đá đứng khổng lồ, v.v, …, sẽ lọt ngay vào trung tâm sáu điểm.

Hạt Giống Sự Sống (The Seed of Life)

Hạt Giống Sự Sống được tạo ra từ 7 vòng tròn cân đối đan xen vào nhau

Hạt Giống Sự Sống là một biểu tượng miêu tả “7 ngày tạo dựng trời đất” mà Thiên Chúa trong Kitô Giáo đã tạo ra sự sống [Sáng Thế Kí – Genesis 2:2-3, Xuất Hành – Exodus 23:12, 31:16-17, Isaiah 56:6-8.]

Bước đầu tiên để tạo ra Hạt Giống Sự Sống (hay Bông Hoa Sự Sống) bắt đầu với một vòng tròn (trong 2D) hay một khối tròn (trong 3D).

Theo một số tôn giáo, bước đầu tiên để tạo ra Hạt Giống Sự Sống là một hình bát diện (8 mặt – octahedron) bởi một Đấng Sáng Tạo thiêng liêng (hay “Trời”, “Chúa”, “Thượng Đế”)

Bước tiếp theo hình bát diện này sẽ xoay quanh trục của nó. Như vậy, một khối tròn sẽ được hình thành.

“Bước đầu tiên” không nên bị nhầm lẫn với “ngày đầu tiên”, ngày đầu của sáng thế.

Ngày đầu tiên được xem là sự hình thành của Vesica Piscis (2 vòng tròn nối nhau – nghĩa đen tiếng Latin là Bàng Quang Cá). Sau đó là sự hình thành của Kiềng 3 Chân Sự Sống (Tripod of Life) trong ngày thứ hai. Cứ tiếp theo mỗi ngày có một khối tròn được thêm vào cho tới khi tất cả bảy khối tròn tạo ra Hạt Giống Sự Sống trong ngày thứ sáu của Sáng Thế. Ngày thứ bảy là ngày nghỉ ngơi, được biết đến như là ngày Sa Bát (Sabbath, hay Shabbat)

Trứng Sự Sống (The Egg of Life)

Sau khi Hạt Giống Sự Sống được hình thành, chuyển động xoắn đó vẫn tiếp tục, tạo nên một cấu trúc khác được biết đến là Trứng Sự Sống (The Egg of Life)

Cấu trúc này hình thành nền tảng cho âm nhạc, như khoảng cách giữa các khối tròn giống hệt khoảng cách giữa các âm (tones) và các bán âm (half tones) trong âm nhạc. Nó cũng giống hệt các cấu trúc tế bào của sự phân chia phôi thứ ba (tế bào đầu tiên phân chia thành hai tế bào, sau đó bốn tế bào sau đó đến tám). Vì vậy, cấu trúc này khi nó được phát triển hơn nữa, tạo ra cơ thể con người và tất cả các hệ thống năng lượng bao gồm các hệ thống được sử dụng để tạo ra Merkaba. Nếu chúng ta tiếp tục tạo ra các khối tròn nhiều hơn và nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ kết thúc với một cấu trúc được gọi là Bông Hoa Sự Sống.

Bông Hoa Sự Sống

Bông hoa Sự Sống là tên gọi hiện đại được đặt cho một mô hình hình học bao gồm nhiều vòng tròn chồng lên nhau có khoảng cách đều nhau. Chúng được sắp xếp để tạo thành một mô hình giống như một bông hoa có tính đối xứng gấp sáu lần. Dạng phổ biến nhất của “Bông Hoa Sự Sống” là mô hình lục giác (nơi tâm của mỗi vòng tròn được nằm trên chu vi của 6 vòng tròn xung quanh có cùng đường kính), tạo thành 19 vòng tròn đầy đủ và 36 phần vòng cung, nằm gọn trong một vòng tròn lớn.

Nó được coi là một là một biểu tượng của hình học thiêng liêng, chứa đựng các giá trị tôn giáo cổ đại. Nó miêu tả các hình thức cơ bản của không gian và thời gian. Theo nghĩa này, nó là một biểu hiện hình ảnh của những kết nối sự sống thêu dệt qua tất cả chúng sinh, và nó được cho là chứa một loại Hồ Sơ Akashic (Akashic Record) của các thông tin cơ bản của tất cả các sinh vật sống.

“Bông Hoa Sự Sống” có thể được tìm thấy trong tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới. Nó chứa các chiều mẫu sáng tạo (patterns of creation) khi chúng bắt đầu trồi hiện lên từ “Đại Hư Không”. Mọi thứ đã được tạo ra từ tư tưởng của Đấng Sáng Tạo.

Trong thế kỷ 13, một nhóm Cabalist (người theo đạo Kabbalah) từ Pháp đã thành công, thông qua phân tích hình học, trong việc chia toàn bộ bảng chữ cái tiếng Do Thái thành một trật tự bằng cách sử dụng Hạt Giống Sự Sống. Bảng chữ cái này tương tự một cách đáng kể như của nhà hiền triết tôn giáo Rashi, người viết bài bình luận của ông về Cựu Ước vào thời gian đó tại Pháp.

Bông Hoa Sự Sống nắm giữ một bí mật mà qua đó người ta có thể khám phá ra các chiều mẫu (pattern) quan trọng và thiêng liêng nhất trong vũ trụ. Đây là nguồn gốc của tất cả những gì tồn tại, nó được gọi là Quả Sự Sống (Fruit of Life). Nó chứa 13 hệ thống thông tin. Mỗi hệ thống giải thích một khía cạnh khác nhau của thực tại. Vì vậy, các hệ thống này có thể cho phép chúng ta truy cập vào tất cả mọi thứ khác nhau, từ cơ thể con người đến các thiên hà. Trong hệ thống đầu tiên, ví dụ, nó có thể tạo ra bất kỳ cấu trúc phân tử và cấu trúc tế bào sống nào đang tồn tại trong vũ trụ. Nói ngắn gọn là tất cả mọi sinh vật sống.


Có rất nhiều niềm tin tâm linh gắn liền với Bông Hoa Sự Sống, ví dụ như, những mô tả của các Khối Đa Đồng Giác (Platonic Solids) được tìm thấy trong biểu tượng của Khối Thập Tam Cầu (Metatron’s Cube) (mô hình với 13 vòng tròn với các đường thẳng liên kết từ tâm mỗi vòng tròn), mà có thể đã được bắt nguồn từ các Bông Hoa Sự Sống. Các Khối Đa Đồng Giác này là những dạng hình học được nói rằng chúng hoạt động như một khuôn mẫu mà từ nó mọi sự sống triển nở .

Trái Sự Sống

Biểu tượng “Trái Sự Sống” gồm có 13 vòng tròn được lấy từ mô hình Bông Hoa Sự Sống.

Trái Sự Sống được cho là một bản thiết kế của vũ trụ, chứa đựng nền tảng sở cho các cấu trúc của mỗi nguyên tử, cấu trúc phân tử, dạng sự sống, và tất cả mọi thứ tồn tại. Nó chứa đựng nền tảng hình học để phác thảo ra Khối Thập Tam Cầu, và mang ra các Khối Đa Đồng Giác. Nếu tâm của mỗi vòng tròn được coi là một “nút”, và mỗi nút được kết nối với mỗi nút khác bằng một đường thẳng duy nhất, tổng cộng 78 đường thẳng được tạo ra, tạo thành một loại hình khối (Khối Thập Tam Cầu).

Cây Sự Sống (The Tree of Life)

Biểu tượng Cây Sự Sống có thể được bắt nguồn từ Bông Hoa Sự Sống. Cây Sự Sống là một khái niệm, một ẩn dụ về sự đồng nguồn (common descent) và là một chủ đề trong nhiều ngành thần học và triết học khác nhau trên thế giới. Điều này trong lịch sử đã được áp dụng qua bởi một số Kitô hữu, người Do Thái, Hermes gia (Hermeticists) , và Mạc sĩ (Pagans). Cùng với Hạt Giống Sự Sống, nó được cho là một phần của hình học song song với chu kỳ của cây ăn trái. Mối quan hệ này đã được ngụ ý khi hai mô hình này được chồng lên nhau.


Cây Sự Sống được công nhận rộng rãi như là một khái niệm trong Đạo Kabbalah, được sử dụng để hiểu được bản chất của Trời và cách thức mà trong đó Trời đã tạo ra thế giới từ hư không. Đạo hữu Kabbalah phát triển khái niệm này thành một mô hình thực tại đầy đủ, bằng cách sử dụng hình ảnh cái cây để miêu tả một “bản đồ” của sự sáng tạo. Cây Sự Sống đã được gọi là “vũ trụ học” của đạo Kabbalah. Nhiều người tin rằng Cây Sự Sống của đạo Kabbalah tương ứng với Cây Sự Sống đã đề cập trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 9.

Mạng Lưới Thế Giới: Cái vô hình trở nên hữu hình.

Một phần của mạng lưới thế giới, vô hình bao trùm hành tinh. Mạng Lưới được dựa trên toàn bộ Bông Hoa Sự Sống và hình lục giác / lục đỉnh (hexagon/hexagram). Đường kính của vòng tròn đầu tiên được tính bằng cách vẽ một đường từ Orkney tới Stonehenge (tình cờ đường thẳng này chạy ngang nhà nguyện Rosslyn mà là chính xác là ở giữa, đây có thể chính là Đường Hoa Hồng (Rose Line) thật sự. Tất cả địa điểm cổ đại của châu Âu (những vòng tròn bằng đá tượng trưng cho hoa) có thể được tìm thấy nằm trên một trong những đường này. Mạng Lưới cũng liên kết tất cả đại điểm cổ đại lại với nhau. Nhiều trong số các địa điểm thiêng liêng lâu đời nhất nằm nằm trung tâm của sáu điểm.

Bằng Chứng về  Bông Hoa Sự Sống được phát hiện khắp nơi trên thế giới

Stonehenge

(Flower of Life – Thổ Nhĩ Kỳ)

Flower of Life – Amistar, Ấn Độ

Flower of Life – Amistar, Ấn Độ(lại gần)

được tìm thấy trên một số cột trụ trong “Osireion” tại Abydos ở Ai Cập

Thượng Hải, Trung Quốc

Bia mộ các Hiệp Sĩ Đền Thánh trong nhà thờ Thánh Magnus tại Kirkwall

(Bông Hoa Sự Sống trong các tài liệu của Leonardo da Vinci)

Nguồn:

[LX Chuyển Dịch]

Wikipedia.org

http://www.world-mysteries.com/sar_sage1.htm

http://blog.world-mysteries.com/science/the-flower-of-life/

Những hình ảnh khác của Bông Hoa Sự Sống:

Trứng Sự Sống hình thành trong Bông Hoa Sự Sống
Những tế bào đầu tiên – Vẻ đẹp tự nhiên của Trứng Sự Sống

Đây là một hình ảnh rất đẹp cho thấy các tế bào phân chia như thế nào:

Quá trình phân chia tế bào và hình ảnh trứng sự sống
Bông Hoa sự sống – Flower of Life tại Bắc Kinh, Trung Quốc
Bông Hoa Sự Sống trong các tài liệu của Leonardo da Vinci

Thập Tam Cầu (Metatron’s Cube) biểu tượng thiêng liêng và Khối Đa Diện Đều (Platonic Solids)

Cấu trúc hình học thiêng liêng phức tạp này Metatron’s Cube hay còn gọi là Khối Thập Tam Cầu (13 quả cầu), có nguồn gốc từ cấu trúc cổ xưa từ Bông Hoa Sự Sống.

Được đặt theo tên của Tổng lãnh thiên thần Metatron. Metatron xuất hiện trong truyền thống Do Thái, truyền thống Kitô giáo và trong một số khía cạnh của Hồi giáo.

Metatron chịu trách nhiệm về tất cả các sáng tạo và được coi là một Tổng lãnh thiên thần cũng như một thẩm phán. Biểu tượng Thập Tam Cầu cũng đại diện cho sự sáng tạo.Khối Thập Tam Cầu – Metatron’s Cube

Từ rất xa xưa, người ta đã tin rằng Đấng Tạo Hoá đã tạo ra toàn bộ vũ trụ theo một bản thiết kế hình học cụ thể. Hình học thiêng liêng đề cập đến các hình dạng hình học, mô hình, tần số, tỷ lệ và quy luật đã được quan sát để làm nền tảng cho các dạng sống, vật thể và hiện tượng hữu cơ xảy ra ở bất cứ đâu trong vũ trụ.

Thập tam cầu – Metatron’s Cube

Mọi người thường luôn giữ các biểu tượng của thánh thần bên mình và sử dụng chúng như dấu hiệu nhắc nhở những sự thật thiêng liêng đằng sau tất cả sự tồn tại của chúng ta. Một trong những nhân vật được kính trọng này là biểu tượng thiêng Metatron’s Cube.

Metatron’s Cube Pendant

Thập tam cầu (Metatron’s Cube) là gì?

Metatron’s Cube là tên được đặt cho một hình hình học hai chiều rất phức tạp được tạo từ 13 vòng tròn có cùng kích thước, với các đường kéo dài từ tâm của mỗi vòng tròn đến trung tâm của tất cả mười hai vòng tròn khác. Nó được coi là một biến thể hình học của biểu tượng “Trái cây sự sống”, đến lượt nó, bắt nguồn từ Bông Hoa Sự Sống, một biểu tượng Hình học thiêng liêng mạnh mẽ được cho là nắm giữ tất cả các hình mẫu sáng tạo.

Thập Tam Cầu (Metatron’s Cube) và 5 Khối Đa Diện Đều (5 Platonic Solids)

Metatron’s Cube chứa năm mẫu hoặc hình dạng thiêng liêng quan trọng tạo nên mọi vật chất trong vũ trụ này. Được biết đến với cái tên Platonic Solids (Khối Đa Diện Đều), những hình dạng này là Star Tetrahedron, Hexahedron, Octahedron, Dodecahedron và Icosahedron.

Platonic Solids and Metatron's Cube
Khối Đa Diện Đều (Platonic Solid)

Hình khối đa diện đều được gọi là hình khối hoàn hảo bởi vì, trong mỗi chúng, mọi mặt đều có chiều dài cạnh bằng nhau, kích thước mặt bằng nhau và góc bằng nhau.

Hơn nữa, tất cả đỉnh của khối đa điện đều nằm trên hình cầu bao quanh nó, và nằm gọn hoàn hảo trong hình cầu này.

Platonic Solids được đặt theo tên của triết gia Hy Lạp cổ đại Plato, người chịu ảnh hưởng của Pythagoras và đó là các môn đệ – Pythagore đang tìm kiếm các mô hình và luật lệ bí mật chi phối vũ trụ.

Plato và Pythagoras đã chia sẻ một cách tiếp cận thần bí đối với linh hồn và vị trí của nó trong thế giới vật chất. Họ đang tìm kiếm chìa khóa bí mật – Prima Materia – cơ sở vô hình nguyên thủy của mọi vật chất. Metatron’s Cube là chìa khóa bí mật …

Miếng dán Metatron’s Cube (dùng trên thiết bị cầm tay)

Năm khối chất rắn được coi là các khối xây dựng của vũ trụ và tương ứng với năm nguyên tố cơ bản tạo nên vạn vật là lửa, đất, không khí, nước và ether (hay còn gọi là prana).

Star Tetrahedron (Khối tứ diện ngôi sao) – Fire (Lửa)

Star Tetrahedron (Khối tứ diện ngôi sao) – Fire (Lửa)

Khối tứ diện tượng trưng cho yếu tố Lửa. Được làm bằng hai khối tứ diện (hình tam giác đều), tứ diện sao là một hình sắc nét tương ứng với sức nóng sắc bén và xuyên thấu của ngọn lửa. Hình dạng đồng nhất của nó cũng làm cho nó tượng trưng cho sự hài hòa, cân bằng, ổn định.

Hexahedron (Khối lập phương) – Earth (Trái Đất)

Hexahedron (Khối lập phương) – Earth (Trái Đất)

Khối lập phương đại diện cho nguyên tố Đất (cũng chỉ trái đất). Nó có hình dạng khối lập phương và với các đường thẳng và đều đặn, nó là biểu tượng của sự vững chắc và vững chắc là đặc điểm chính của Trái đất.

Octahedron (Khối bát diện) – Air (Khí)

Octahedron (Khối bát diện) – Air (Khí)

Khối bát diện là biểu tượng của yếu tố Khí. Octahedron có hình dạng mịn được tạo thành từ tám hình tam giác đều có thể được đánh đồng với các thành phần cực nhỏ của không khí rất mịn đến mức chúng khó có thể cảm nhận được.

Icosahedron (Khối nhị thập diện)- Water

Icosahedron (Khối nhị thập diện)- Water

Khối nhị thập diện được cho là tương đồng với nguyên tố Nước. Icosahedron được tạo thành từ 20 hình tam giác đều và là Platonic Solid với số mặt tối đa.

Hình dạng mịn và đều của nó được xem như một biểu tượng thích hợp cho nước chảy trơn tru khi người ta cố nhặt nó lên.

Dodecahedron (Khối thập nhị diện) – ether

Dodecahedron (Khối thập nhị diện) – ether

Khối thập nhị diện được liên kết với ether, một yếu tố độc đáo của thiên đàng, bầu trời hoặc không gian. ether được coi là yếu tố quan trọng thứ năm kết hợp với bốn yếu tố cổ điển khác là lửa, đất, không khí và nước (tứ đại trong Phật giáo đất, nước, gió, lửa) để tạo nên mọi thứ trong vũ trụ. Ether được coi là gần với dạng vật chất prana, ki,…

Đó là năm yếu tố thiết yếu, năm khối chất rắn được coi là rất quan trọng đối với sự sáng tạo và nhờ có 5 Platonic Solid được bao bọc trong chính nó, Khối thập tam cầu (Metatron’s Cube) trở thành biểu tượng của sự thống nhất và liên kết với nhau, chìa khoá vật chất của linh hồn.

Tham khảo: Phùng Quốc Hùnghttps://luckymiracle.net/


Bài viết có liên quan Thập Tam Cầu:

Lá The Magician – Bộ Bài Mary-El Tarot

I. The Magician

Ý nghĩa lá The Magician trong bộ bài Mary-el Tarot
Ý nghĩa lá The Magician trong bộ bài Mary-el Tarot

Nếu Fool là con số không, thì Magician lại là tất cả. Nó chứa đựng tất cả mọi thứ, và tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ nó. Magician đứng giữa người mẹ nguyên thủy ẩn giấu dưới bề mặt của nước, và người cha nguyên thủy với mặt trời của ngài, và đường lemniscat vô hạn.

Hai cái cây là một ô cửa giữa thế giới tâm linh và thế giới vật chất, và Magician, được che đậy trong Đất, đang trao cho bạn Khối Thập Tam Cầu (hay trứng của Phượng Hoàng). Cube là tiếng Ả rập đại diện cho ka (hình vuông), và ba (nhà). Nhưng đối với người Ai Cập, Ka là sinh lực và Ba chính là linh hồn. Magician đang trao cho bạn cuộc sống và linh hồn của bạn.

Metatron là một tổng lãnh thiên thần, đã được nhắc đến trong một số tài liệu cổ xưa bí ẩn và chưa được xác định. Không có ai biết chính xác được ngài đến từ đâu hay tên ngài có nghĩa là gì và bất thường ở chỗ nó không kết thúc bằng hậu tố “el” có tác dụng gắn kết các thiên thần với ý muốn của Chúa. Ngài được chú ý trong Sách Enoch, một văn bản cổ thần bí Kabbalah/Merkabah/Hekhalot. Enoch là học giả tôn giáo chuyên nghiệp được Chúa cứu rỗi thông qua sự thăng thiên chứ không phải bằng cái chết. Sau khi trải qua những ảo mộng đáng kinh ngạc và làm việc cho Thiên Đàng và Địa Ngục, quá khứ, hiện tại và tương lai, Ngài đã tự hóa thành thiên thần Metatron và sau đó thay thế Michael thành hoàng tử của các thiên thần. Metatron là một người thăng thiên, giống như Thor và Hermes, ngài là học giả tôn giáo chuyên nghiệp của các vị thần và đại diện cho Đức Chúa Trời hay lời lẽ của Chúa. Một cái tên khác của ngài là Lesser YHVH, đó là một sự tham chiếu cẩn trọng với tính hai mặt vốn giải thích sự ngăn chặn của ngài khỏi nòng súng. Tên Enoch có nghĩa là “làm giác ngộ”.

Theo từ nguyên mang tính huyền bí, Metatron có thể có ý nghĩa là kiếp sau, cái cân ngai vàng, vượt quá ngai vàng. Điều này liên tưởng đến vị trí của ngài phía sau ngai vàng của Chúa. Nó cũng có thể liên tưởng đến vị trí đang vươn xa hơn ngai vàng của Chúa hay vượt xa thể xác vật chất, ví dụ như sự thăng thiên, giác ngộ.

Câu chuyện này trực tiếp đề cập đến tiềm năng của loài người và cá nhân mỗi người. Chúng ta không cần phải chết để có thể trải nghiệm thiên đàng và địa ngục hay gương mặt của Chúa. Nó muốn nói đến việc Enoch là một là học giả tôn giáo chuyên nghiệp. Nếu bạn mong muốn biết được mục đích cuộc sống của mình là gì, hãy nhìn vào món quà mà Chúa đã ban tặng, hãy nhìn vào những gì mà bạn thực sự làm tốt, chúng chính là những đầu mối lớn nhất. Vì hình thái của sức mạnh chính là bộ não của chúng ta, là trí thông minh, khả năng nhận thức để vượt qua bản năng tự nhiên, và bước tiến hóa lớn nhất của chúng ta chính là sự phong phú của ngôn ngữ bằng lời nói và sau đó là bằng văn bản. Chúng ta là tập thể những người lưu giữ văn bản của các vị thần, chúng ta ghi lại tất cả những gì xảy ra và do đó xây dựng một thư viện kiến thức ngày càng phát triển mà chúng ta cùng nhau chia sẻ.

Bởi thế giới vi mô và thế giới vĩ mô cũng là như nhau, nên ngay khi có một cái gì đó xuất hiện hay được tạo ra ở một thế giới này thì cũng sẽ xuất hiện ở thế giới còn lại. Khi một thứ nào đó được sáng tạo ra ở Malkuth, nó cũng xuất hiện ở Kether, và bởi Kether không lệ thuộc vào không gian và thời gian, cho nên bất cứ điều gì xuất hiện thì nó sẽ trở thành vĩnh cửu. Khi bạn có được nhận thức, bạn cũng có một sự bất diệt trong mọi tiềm năng. Magician chính là nỗi ám ảnh của mọi tiềm năng, trí tuệ, hiểu biết, sự vĩnh hằng, và bạn. Ngay cả khi bạn mới sinh ra và hoàn toàn trong sáng thuần khiết, thì bạn đã có số phận và những mặt tiềm năng của bản thân, và được đại diện bởi Khối Thập Tam Cầu này.

Nguồn cảm hứng khác của lá bài này là vị thần Bắc Âu Odin ngày xưa. Ngài, giống như Thoth và Hermes, có sự kết hợp với Sao Thủy và chữ viết. Odin ẩn mình trong hình dạng con người bằng xương bằng thịt và đi lang thang trên trái đất để tương tác với loài người. Và từ Odin, nó dẫn đến ý tưởng của sự sánh đôi của hai con sói và hai con quạ mà bạn có thể tìm thấy thông qua bộ Tarot này. Theo truyền thuyết của Sumerian và tổ tiên, bạn sở hữu con bò đực, sư tử, thiên thần và đại bàng; và trong thần thoại Bắc Âu, bạn có hai con sói và hai con quạ như là những nguyên mẫu sẽ thể hiện bản chất của chúng với bạn trong hình dạng của nền văn minh và môi trường của bạn (trong lá bài Magician truyền thống thì nó sẽ hình vuông, là cái bàn bốn chân). Cây thế giới Yggdrasil được gọi là “Ngựa của Odin”. Odin hiến tế mình trên cây trong chín ngày đêm, tựa như một em bé được mang thai trong chín tháng vậy, lúc đó ngài thu được kiến thức của Runes, và truyền khả năng sáng tạo cho loài người.

Odin có một mắt sáng rực như mặt trời và mắt còn lại ông đã hy sinh để được uống nước từ Giếng Trí Tuệ ở dưới gốc của cây thế giới. Mãi mãi sau đó, mắt của ngài vẫn nằm ở đáy giếng đó. Giống như Magician, Odin đã thu thập kiến thức của Mặt Trời và Mặt Trăng, các Rễ và Nhánh của Cây, Thế giới vĩ mô và Thế giới vi mô hay là thế giới tâm linh và thế giới vật chất. Cha của Vạn vật, là Người tài giỏi cả về từ ngữ, biểu tượng, là thần ngôn ngữ, phép thuật và giao tiếp, là người lãnh tụ tinh thần, là cư dân và là những người du hành của tất cả thế giới, tất cả đều là Magician, chính là tầm nhìn của bản ngã vĩnh cữu.

Từ khóa:

Tiềm năng, thiên tài, thần ban cho kỹ năng. Sức mạnh ý chí. Giao tiếp. Magician có một tầm nhìn rõ ràng về những gì ngài muốn trong tâm cho đến khi nó tồn tại trên trái đất.

Nghĩa ngược: Không có khả năng giữ vững suy nghĩ, ý định, tầm nhìn, kế hoạch, không thể tập trung ý chí. Không sử dụng những tài năng hay làm việc để phát triển tiềm năng.

Nghĩa xuôi theo truyền thống:

Kỹ năng tuyệt vời, ý định, sức mạnh ý chí, sự khéo léo.

Nghĩa ngược: Kỹ năng được sử dụng cho cái ác. Xảo quyệt.

Tham khảo: Bộ bài Mary-el Tarot – Marrie White http://tarot.vn/

Ý nghĩa các lá bài Tarot khác trong bộ bài này : http://tarot.vn/mary-el-tarot-sach-huong-dan/


Tìm hiểu về Hồ Sơ Akashic (Akashic Record) và Akasha Record

Akashic record

Akashic record –life books in the spirit world-Quyển sách bằng hìnhảnh sống động (như hình ảnh trong TV, Movie), ghi lại từng hành động, lời nói, cử chỉ…tất cả sinh vật, kể cả loài người, của mỗi linh hồn trong quá khứ cũng như tương lai…khi đầu thai trên quả địa cầu này. Sách này được quản thủ bởi “Lord of Karma”, bảo vệ bởi người hướng dẫn (Guide) hay vị Thầy (Teacher) -Công Giáo gọi là Thiên Thần -của mỗi linh hồn trong thế giới tâm linh (Spirit world)…

Akashic RecordsThe Akashic Records are an energetic imprint of every thought, action, emotion, and experience that has ever occurred in time and space. The Akashic Records can also be understood as the imprint of all experiences of all lifetime in all realities. They are an etheric, holographic repository of information for human consciousness for the past, present and potentials for the future. The energy that makes up the Akashic Records is the energy of Love! The knowledge contained in the Akashic Records is imprinted upon a subtle substance called the Akasha, which describes the energy of Love that permeates and creates everything in theUniverse.

The Akashic Records contain all past, present, and future possibilities through the vibrations of compassion and joy. They arelike the DNA of the universe. They contain a collection of everything that has occurred in the past, and they hold a complete set of information regardingpossibilities for the future. Every individual soul has its own, unique Akashic Record. The souls of groups, events, organizations, and locations also have a unique Akashic Record.

One way to understand the Akashic Records is to envision them as a book that contains the entire history of your soul, as well as every aspect of who you are now and all the potentials for your future. This metaphorical book is so vast that it could never exist physically.Instead, it is recorded energetically in the vibration of the Love that makes up everything in the Universe.

Just as we have various kinds of physical libraries, such as law libraries and medical libraries, there are various ethereal libraries in the Akashic Records. Every person, animal, group, organization, event, and location on Earth has a unique Akashic Record. By divine birthright, we have the ability to access our own personal Akashic Records, as well as the Records of any group of which we are a part.

Every being on the planet can access the areas of the Akashic Records of which their soul plays a part. Alternately, no one can access our personal Akashic Records without our express permission. The Akashic Records are protected by spiritual beings who are referred to as the Guides, the Keepers, or the Guardiansof the Akashic Records. These Spirit Keepers help us access our Akashic Records, and they hold strong energetic protection for the information contained therein.

People access the Akashic Records often through intuition, prayer, meditation, and flashes of insight. Many of us experience these glimpses of the Akashic Records ona daily basis. For many people, intentionally opening ourselves to our intuition and inner guidance provides a powerful opening to the information in the Akashic Records…

Hồ sơ Akasha

Hồ sơ Akasha là dấu ấn năng lượng ghi khắc mọi ý tưởng, hành động, cảm xúc và kinh nghiệm từng xảy ra trong khoảng thời gian, không gian nào đó. Hồ sơ này cũng có thể được hiểu như dấu hằn của tất cả những kinh nghiệm trong suốt quá trình của cuộc sống.

Đó là hệ thống, hay kho chứa lưu trữ những gì thuộc tâm thức trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Năng lượng cấu tạo hồ sơ Akasha là năng lượng của tình thương yêu bất diệt. Vật chất chứa trong hồ sơ là chất vi tế (nhuyễn) gọi là Akasha, mô tả bằng năng lượng của tình thương yêu để cấu tạo mọi sinh vật trong vũ trụ.

Hồ sơ Akasha bao gồm những gì về quá khứ, hiện tại, cũng như tương lai, thể hiện qua lòng từ bi. Nó còn gọi là DNA của vũ tru, chứa đựng tất cả những dữ kiện cho tương lai. Mỗi linh hồn, nhóm linh hồn…đều có một hồ sơ Akasha riêng rẻ…

Hồ sơ Akasha* thực sự được xem như quyển sách về lịch sử linh hồn của chúng ta, như chúng ta là ai chẳng hạn. Quyển sách quá đồ sộ đến nỗi không ai nghĩ là có thật. Sách ghi lại sự rung động năng lượng về tình nhân loại để tạo tác mọi vấn đề trong vũ trụ.

Nhân loại có thư viện về Luật pháp, Y khoa; các thư viện khác như thư viện về tâm linh. Mọi người, mọi sinh vật hay một nhóm, một tổ chức trên địa cầu này đều có hồ sơ Akasha. Quyền năng của bậc Thánh cho phép chúng ta có khả năng truy cập hồ sơ Akasha riêng cho chúng ta, cùng bất cứ hội nhóm nào có liên hệ với chúng ta.

Mỗi chúng sinh có quyền truy cập hồ sơ Akasha có liên hệ với mình. Trái lại, không ai có thể xem hồ sơ mà không có sự chấp thuận của bề trên. Hồ sơ được bảo vệ bởi những nhân vật trong giới tâm linh như linh hồn hướng dẫn (guide), linh hồn quản thủ, hay linh hồn bảo vệ hồ sơ Akasha. Những vị quản thủ này giúp chúng ta truy cập hồ sơ,ngoài ra còn dùng quyền năng để bảo vệ những điều chứa trong hồ sơ Akasha…

Người truy cậphồ sơ thường thường phải dùng trực giác, bằng cách cầu nguyện, bằng thiền quán. Nhiều người trong chúng ta có kinh nghiệm xem hàng ngày. Những người khác phải nhờ vị hướng dẫn để lấy dữ kiện trong hồ sơ Akasha…(QTC)

*Trong đạo Hindu, Akasha có nghĩa là cơ sở và bản chất trong thế giới vật chất; nguyên tố đầu tiên trong trung giới (astral world) (cõi giới trung gian giữa cõi trần và cõi trời) (Khí, Lửa, Nước, Đất theo thứ tự là 4 nguyên tố còn lại).

Nó là một trong Panchamahabhuta, hay “ngũ hành”, đặc điểm chính của nó là Shabda (âm thanh). Trong Phạn ngữ nó có nghĩa là “không gian”, nguyên tố đầu tiên của sáng tạo. Trong tiếng Hindi, Marathi, và Gujarati, và nhiều ngôn ngữ Ấn Độ khác, ý nghĩa của từ Akasha đã được chấp nhận là “bầu trời”.

Tham khảo : trích từ ngữ và ý nghĩa trong từ điển Phật Học

BUDDHIST DICTIONARY – TỰ ĐIỂN PHẬT HỌCENGLISH, SANSKRIT, PALI…VIETNAMESE

“NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA” NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Vương Chước : QUẢNG TRÍ CHÁNH

Nam Mô A Di Ðà Phật – Năm 2016 – PHẬT LỊCH 2560

Link tải file từ điển :

Akasha

From Wikipedia:

“Ākāśa”, “Akasa”, “Akash”, “Akaash”, and “Aakash”

Classical elements
Stoicheion (στοιχεῖον)
Greek[show]
Tattva/PanchikaranaMahābhūta
Hinduism/JainismBuddhism[show]
Wuxing (五行)
Chinese[show]
Godai (五大)
Japanese[show]
Bön
Tibetan[show]
Alchemy
Medieval[show]
vte

Akasha (Sanskrit ākāśa आकाश) is a term for either space or æther in traditional Indian cosmology, depending on the religion. The term has also been adopted in Western occultism and spiritualism in the late 19th century. In many modern Indo-Aryan languages and Dravidian languages the corresponding word (often rendered Akash) retains a generic meaning of “sky”.[1]

Indian cosmology

The word in Sanskrit is derived from a root kāś meaning “to be”. It appears as a masculine noun in Vedic Sanskrit with a generic meaning of “open space, vacuity”. In Classical Sanskrit, the noun acquires the neuter gender and may express the concept of “sky; atmosphere” (Manusmrti, Shatapathabrahmana). In Vedantic philosophy, the word acquires its technical meaning of “an ethereal fluid imagined as pervading the cosmos”.

Hinduism

In Vedantic Hinduism, Akasha means the basis and essence of all things in the material world; the first element created. A Vedic mantra “pṛthivyāpastejovāyurākāśāt” indicates the sequence of initial appearance of the five basic gross elements. Thus, first appeared the space, from which appeared air, from that fire or energy, from which the water, and therefrom the earth. It is one of the Panchamahabhuta, or “five gross elements”; its main characteristic is Shabda (sound). The direct translation of Akasha is the word meaning “upper sky” or ‘space’ in Hinduism.

The Nyaya and Vaisheshika schools of Hindu philosophy state that Akasha or aether is the fifth physical substance, which is the substratum of the quality of sound. It is the One, Eternal, and All Pervading physical substance, which is imperceptible.[2]

According to the Samkhya school, Akasha is one of the five Mahābhūtas (grand physical elements) having the specific property of sound.[3]

In the Shiva Purana, it identifies Akasha having “the only attribute of sound”.[4]

Adherents of the heterodox Cārvāka or Lokāyata philosophy held that this world is made of four elements only. They exclude the fifth, Akasha, because its existence cannot be perceived.[5]

Jainism

Main article: Ākāśa (Jainism)

Akasha is space in the Jain conception of the cosmos. Akasha is one of the six dravyas (substances) and it accommodates the other five, namely sentient beings or souls (jīva), non-sentient substance or matter (pudgala), principle of motion (dharma), the principle of rest (adharma), and the principle of time (kāla).

It is all-pervading, infinite and made of infinite space-points.[6]

It falls into the Ajiva category, divided into two parts: Loakasa (the part occupied by the material world) and Aloakasa (the space beyond it which is absolutely void and empty). In Loakasa the universe forms only a part. Akasha is that which gives space and makes room for the existence of all extended substances.[7]

At the summit of the lokākāśa is the Siddhashila (abode of the liberated souls).[8]

Buddhism

In Buddhist phenomenology Akasha is divided into limited space (ākāsa-dhātu) and endless space (ajatākasā).[9]

The Vaibhashika, an early school of Buddhist philosophy, hold Akasha’s existence to be real.[10]

Ākāsa is identified as the first arūpa jhāna, but usually translates as “infinite space.”[11]

Modern reception

Further information: Akashic records

The Western mystic-religious philosophy called Theosophy has popularized the word Akasha as an adjective, through the use of the term “Akashic records” or “Akashic library”, referring to an etheric compendium of all knowledge and history.

Scott Cunningham (1995) uses the term Akasha to refer to “the spiritual force that Earth, Air, Fire, and Water descend from”.[12]

Ervin László in Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything (2004), based on ideas by Rudolf Steiner, posits “a field of information” as the substance of the cosmos, which he calls “Akashic field” or “A-field”.[13] Ervin László sets out a clear paradigm in this work, in line with the latest scientific discoveries on the one hand, and ancient philosophies of high stature on the other (Advaita Vedanta). He clearly explains the transition area between the non-manifested Potence (the Absolute) and the manifested (the Universe): a causal Field outside time and space in which all information about the manifested is “saved”. László describes it as a non-dimensional holographic imprint. Everything manifested is in-formed from this A-Field (Akasha) on a micro and macro level.

See also

References

 1. Dictionary of World Philosophy by A. Pablo Iannone, Taylor & Francis, 2001, p. 30. ISBN0-415-17995-5
 2. Indian Metaphysics and Epistemology by Karl H. Potter, Usharbudh Arya, Motilal Banarsidass Publications, 1977, p. 71. ISBN81-208-0309-4.
 3. Six Systems of Indian Philosophy; Samkhya and Yoga; Naya and Vaiseshika by F. Max Muller, Kessinger Publishing, 2003, p. 40. ISBN0-7661-4296-5
 4. Shiva Purana (First ed.). Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited. 1950. pp. 1, 743.
 5. The Tale of Carvaka by Manga Randreas, Mangalakshmi Ravindram, iUniverse, 2005, ISBN0-595-34955-2, pg, 270
 6. Acarya Nemicandra; Nalini Balbir (2010) pp. 11–12
 7. Encyclopaedia of Jainism by Narendra Singh, Anmol Publications, 2001, p. 1623. ISBN81-261-0691-3.
 8. Sharma, C. (1997). A Critical Survey of Indian Philosophy, Delhi: Motilal Banarsidass, ISBN81-208-0365-5, p.64
 9. Buddhist Dictionary by Nyanatiloka, Buddhist Publication Society, 1998, pp. 24-35. ISBN955-24-0019-8
 10. Encyclopedia of Asian Philosophy By Oliver Leaman, Contributor Oliver Leaman, Taylor & Francis, 2001, ISBN0-415-17281-0, pg. 476
 11. The Ideas and Meditative Practices of Early Buddhism by Tilmann Vetter, Brill: Leiden, 1988. pg. 65
 12. Earth, Air, Fire & Water, Scott Cunningham (Llewellyn, 1995) Gidley, J. The Evolution of Consciousness as a Planetary Imperative: An Integration of Integral Views, Integral Review: A Transdisciplinary and Transcultural Journal for New Thought, Research and Praxis, 2007, Issue 5, pp. 29–31.]

One thought on “Tìm hiểu Bông Hoa Sự Sống và Thập Tam Cầu

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s