Tôi từng là ai trong kiếp trước ?


Làm thế nào để khám phá ra “vết thương từ sâu thẳm “(core wound) bên trong bạn ? Hầu hết chúng ta đều tò mò về luân hồi / sự đầu thai (Reincarnation) và liệu rằng có phải chúng ta đã đến đây trước đó? Tôi từng là ai trong kiếp trước?  là một một … Continue reading Tôi từng là ai trong kiếp trước ?

Tìm hiểu Bông Hoa Sự Sống và Thập Tam Cầu


Bông Hoa Sự Sống – The Flower Of Life Bông Hoa Sự Sống nắm giữ một bí mật mà qua đó người ta có thể khám phá ra các chiều mẫu (pattern) quan trọng và thiêng liêng nhất trong vũ trụ. Đây là nguồn gốc của tất cả những gì tồn tại, nó được gọi … Continue reading Tìm hiểu Bông Hoa Sự Sống và Thập Tam Cầu

Hackers are using coronavirus maps to infect your computer


Hackers are using coronavirus maps to infect your computer

Earthpages.org 🌎

As coronavirus threatens to become a global pandemic, everyone’s keeping a close eye on how it’s spreading across the world. Several organizations have made dashboards to keep track of COVID-19. But now, hackers have found a way to use these dashboards to inject malware into computers. Shai Alfasi, a security researcher at Reason Labs, found that […]

Source: Hackers are using coronavirus maps to infect your computer

View original post