Cập nhật tình hình dịch bệnh Corona thế giới và Việt Nam


Người thứ 17 nhiễm virus Corona tại Việt Nam