CTF 100 – Part 0: Cài đặt máy ảo Kali Linux & tạo tài khoản TryHackMe


Hướng Dẫn Tự Học Network Security

Xin chào,

Khởi đầu cho series CTF 100 hôm nay, chúng ta sẽ thực hành tạo máy ảo Kali Linux version 2020.1 trên Virtual Box và tạo tài khoản miễn phí trên TryHackMe.

Yêu cầu phần cứng tối thiểu:

  • Hệ điều hành: Windows 7, 8 hoặc 10 x64
  • Bộ nhớ máy: Tối thiểu 120 GB
  • Ram: Tối thiểu 4GB

Nội dung chính của chúng ta hôm nay bao gồm:

  1. download phần mềm tạo máy ảo Virtual Box
  2. TẠO MÁY ẢO KALI LINUX TRÊN VIRTUALBOX
  3. CÀI ĐẶT GUESTADDITIONS CHO MÁY ẢO KALI LINUX
  4. TẠO FILE UPDATE CHO KALI LINUX
  5. TẠO TÀI KHOẢN TRYHACKME


1 – Download phần mềm tạo máy ảo Virtual Box:

B1: Vào trang https://www.virtualbox.org/ và click vào nút Download VirtualBox 6.1

B2: Click chọn Windows hosts (bản VirtialBox dành cho Windows) và chọn nơi lưu file cài đặt rồi bấm Save

B3: Vào thư mục chứa file cài…

View original post 1,616 more words

I’d love to hear any tips you’re willing to share in the comments!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.