Về kì thi DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera


Dạy tiếng Tây Ban Nha

Clipboard01(1)
• Nếu bạn biết tiếng Tây Ban Nha nhưng bạn không có chứng chỉ nào chứng minh điều đó.
• Nếu bạn đã từng học tiếng Tây Ban Nha và bạn muốn biết về trình độ của mình.
• Nếu nơi bạn làm việc yêu cầu một Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha.
• Nếu bạn muốn sở hữu một Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha có giá trị trên toàn thế giới.
• Nếu bạn cần một chứng chỉ ngoại ngữ có giá trị vô thời hạn.
KHI ĐÓ, BẠN CẦN THAM GIA KÌ THI DELE!
————–
“Chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha như một ngoại ngữ” (DELE) là chứng chỉ chính thức chứng nhận trình độ hiểu biết và tinh thông tiếng Tây Ban Nha, do Viện Cervantes thay mặt cho Bộ Giáo dục và Khoa học Tây Ban Nha công nhận. Nghĩa là, bằng DELE được cấp…

View original post 757 more words

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s