Tính từ: đứng trước hay sau danh từ?


Dạy tiếng Tây Ban Nha

Danh từ cặp kè tính từ Danh từ cặp kè tính từ

Trong tiếng Tây Ban Nha, tính từ có thể đứng trước hoặc sau danh từ, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sắc thái và ý nghĩa diễn đạt trong cả văn nói lẫn văn viết.

Do đó việc đặt các từ loại đúng thứ tự giữ một vai trò vô cùng quan trọng.

A. Tính từ đứng sau danh từ: Vino tinto o vino blanco (rượu nho hay rượu trắng)

Khi đứng sau danh từ, tính từ được dùng để phân biệt vật mà chúng ta đang nói đến với một vật khác.

Ví dụ (ejemplo):

Vas a comprarte la mesa (N) cuadrada (adj) o la (N) redonda(adj)? (Bạn sẽ mua cái bàn vuông hay cái bàn tròn?).

Es una chicainteligente, comprensiva y educada. No como su hermana. (Cô ấy là một cô gái thông minh, thấu hiểu và có…

View original post 262 more words

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s