Tiếng Tây Ban Nha – pan comido


Dạy tiếng Tây Ban Nha

Một số bạn nói học tiếng Tây Ban Nha dễ. Thiệt ra, dễ khó tùy người. Nhưng quan trọng là thái độ học của bạn. Nếu bạn học nghiêm túc, tự học cũng thấy pan comido. Nếu bạn học qua loa, đại khái thì có học với mười ông thầy bản xứ cũng thấy hóa ra học tiếng TBN không hề dễ như ăn kẹo.

Pan comido - dễ như ăn kẹo Pan comido – dễ như ăn kẹo

Hy vọng, viết đến đây, nhiều bạn đoán ra, à thì ra con voi thế mà cứ nghĩ ngợi hoài. Ý nhầm qua bài hát, à thì ra pan comido nghĩa là dễ ẹc, dễ òm, dễ như ăn kẹo.

Pan là bánh mì. Comido thì liên quan cái động từ comer, mà tiếng Việt mình ai học vô cũng phát hoảng về sự phong phú lẫn thanh điệu dịch ra là: đớp, ăn, xực, cháp, thời, dùng

View original post 260 more words

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s