Dạy tiếng Tây Ban Nha

Khi mới học tiếng Tây Ban Nha, mình cũng từng bị nhầm “qué” và “cuál”. Sẵn có bạn hỏi mình cách phân biệt hai đứa này, mình viết bài này giúp các bạn chỉ mặt đặt tên từng đứa một để sau này dùng đâu trúng đó, “chuẩn không cần chỉnh”.

Giống như tiếng Anh, quécuálwhatwhich vậy.

Qué để xác định một cái gì đó mà ban đầu mình không biết (ej: ¿qué es esto? – cái này là cái gì?).

Còn cuál là để phân biệt giữa những cái đã biết rồi, hoặc để tìm hiểu thêm về nó (ej: ¿cuál es tu número de teléfono? – Số điện thoại của bạn là gì?).

Bây giờ mình sẽ phân ra thành ba nhóm chính để cho các bạn dễ hiểu hơn nhé!

qué

Thần chú của mình là: qué để hỏi còn cuál

View original post 51 more words

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s