Dạy tiếng Tây Ban Nha

Me he levantado, he desayunado, y luego he ido a la clase…là những ví  dụ của thì Quá khứ hoàn thành ( El Pretérito perfecto )

Và đây cũng là thì quá khứ dễ học nhất trong tiếng Tây Ban Nha. Cùng tìm hiểu xem nó có dễ thật không nhé.


Công thức của nó khá đơn giản:

HABER en presente de indicativo       +      Participio del verbo

                   ( trợ  động từ )                                       ( động từ chính )

Với các thì khác, mỗi động từ sẽ có  cách chia  khác nhau ở mỗi ngôi nhưng ở thì Quá khứ hoàn thành, bạn chỉ cần nhớ cách chia trợ động từ Haber  gắn với mỗi ngôi, còn hình thức phân  từ…

View original post 337 more words

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s