Ngôn ngữ ở Tây Ban Nha


Dạy tiếng Tây Ban Nha


7

Tiếng Tây Ban Nha theo chúng ta biết thì được sử dụng như ngôn ngữ chính ở 21 quốc gia trên thế giới. Mỗi quốc gia sẽ có cách sử dụng tiếng Tây Ban Nha khác nhau, đôi khi là phát âm khác nhau.

Tiếng Tây Ban Nha ở xứ sở bò tót này có tên gọi khác ngoài español Castellano.

Không chỉ vậy, TBN còn có 3 ngôn ngữ khác song hành và được nói ở một số vùng nhất định gồm : tiếng Catalán (hay valenciano), gallego và euskera (hay còn gọi là tiếng vasco).

2

Tiếng Castellano bắt nguồn từ La Mã, năm 218 trước công nguyên, Đế quốc La Mã kéo quân xâm chiếm TBN đồng thời cũng đã mang theo ngôn ngữ Latin của mình vào đất nước này.

Từ đó, ngôn ngữ Latin cứ tiếp tục phát triễn với sự ảnh hưởng…

View original post 386 more words

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s