Nắng mưa là bệnh của trời


Dạy tiếng Tây Ban Nha

Học thời tiết Học thời tiết

Đoán nắng, đoán mưa thì cực khó, chứ học từ vựng về chuyện thời tiết thì “dễ lắm, yên tâm!”

Để nói về các hiện tượng thời tiết, chúng ta có 3 động từ “chuyên dụng bổ trợ”: Hacer,Haber (hay)Estar, được chia theo ngôi thứ ba số ít thì hiện tại đơn.

Bắt đầu một câu chuyện về “tâm trạng của ông trời”, chúng ta có một câu hỏi nằm lòng:

“¿Qué tiempo/clima hace (hoy)?” – Thời tiết bây giờ như thế nào?

Và để trả lời câu hỏi đó bằng động từ Hacer, bạn học thuộc một số từ vựng về thời tiết đi kèm (hacer + sustantivo)

  • Hace sol : nắng
  • Hace (mucho) viento : (nhiều) gió
  • Hace (mucho) calor : (rất) nóng
  • Hace (mucho) frío : (rất) lạnh
  • Hace fresco : mát
  • Hace (muy) buen/mal tiempo : thời tiết…

View original post 224 more words

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s