Học đánh vần tiếng Tây Ban Nha…


Dạy tiếng Tây Ban Nha

Tin vui cho chúng ta, là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt có hệ thống chữ cái gần như là y chang nhau, vì thế việc phát âm đặng mai mốt đánh vần coi như hơi bị dễ.

Nói không quá lời, trừ ngoại lệ chun chút ra, thì tiếng Tây Ban Nha viết sao đọc vậy người ơi.

Bảng chữ cái tiếng TBN Bảng chữ cái tiếng TBN

Trước tiên, bạn xem clip

Dù biết rằng, xem xong đã hiểu ngay, nhưng bạn cũng nên dành thêm chút thời gian xem lại những giảng giải sau, không bổ dọc cũng bổ ngang, coi như ôn lại những gì đã hiểu.

Bài viết chỉ ra luôn vừa giọng TBN vừa giọng Mỹ Latin, những kí tự đọc theo miền sẽ ưu tiên để cách đọc TBN trước.

a /a/: cama (ca-ma)

b /bê/: bebé (bề-bê)

c /thê/ hoặc /xê/: có 2 trường hợp đọc

– Nếu c +…

View original post 408 more words

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s