‘CÒN BO’ hay ‘CON BÒ’? – Chuyện dấu nhấn


Dạy tiếng Tây Ban Nha


bò
Nhiều bạn hỏi mình hai câu sau:

  1. Làm sao để biết từ nào nhấn vào đâu?
  2. Dấu nhấn thật sự quan trọng dữ vậy hả?

Mình trả lời câu 2 trước nha: Có, quan trọng lắm, vô cùng quan trọng. Nhấn ở đây chỉ khái niệm về 1 âm tiết được lên giọng cao hơn các âm tiết khác trong một từ. Giờ bạn xem lại tiêu đề nhé, nhấn khác nhau đó, ra hai từ chả liên quan gì nhau luôn. Vậy giờ mình sẽ trả lời câu 1 cho các bạn: Có luật nhấn đó, mình sẽ hướng dẫn trong bài viết này. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu khái niệm “âm tiết”. Nôm na thì một âm tiết là một âm chúng ta phát ra, ví dụ:

  • Boca (miệng): có 2 âm tiết [bo-ca]
  • Teléfono (điện thoại): có 4 âm tiết…

View original post 419 more words

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s