Có “mucho gusto” thì có “mucha gusta” không?


Dạy tiếng Tây Ban Nha

Mucho gusto Mucho gusto

“Mucho gusto” hay “Mucho gusto de conocerte” là cách nói xã giao khi chúng ta gặp nhau, giới thiệu về nhau lần đầu. Nó giống như “Nice to meet you” vậy đó.

“Gusto” ở đây là danh từ chỉ sự hân hạnh, yêu thích (pleasure). “Mucho” đi chung với danh từ đóng vai trò là tính từ mang nghĩa nhiều và nó có dạng “mucho” và “mucha” để đi tương ứng với giống của danh từ.

Do “gusto” là danh từ giống đực nên tương ứng ta có “mucho”.

Và vì không có từ danh từ “gusta” nên không có “Mucha gusta” nhé các bạn.

Cùng xem clip sau nhé để xem họ sử dụng “Mucho gusto” trong chào hỏi, làm quen như thế nào nhé!

Ngoài ra, trong clip các bạn sẽ thấy văn hóa chào hỏi của người Tây Ban Nha như thế nào nữa.

Mình…

View original post 207 more words

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s