Chia động từ có quy tắc ở hiện tại đơn: dễ ẹc


Dạy tiếng Tây Ban Nha

verbos

Học tiếng Tây Ban Nha, nói trước là sẽ rất mệt chuyện chia động từ.

Tuy nhiên, từ từ thì nó cũng nhừ, mời bạn đọc bài viết về cách Chia động từ có quy tắc ở thì hiện tại đơn.

Đầu tiên, mình sẽ nói sơ cho các bạn biết về thì hiện tại đơn và cách dùng nhé!

Thì hiện tại đơn (Presente de Indicativo hay còn gọi tắt là Presente) dùng để nói về:

1. Những sự vật, hiện tượng ở hiện tại

ej: Yo vivo en la ciudad Ho Chi Minh. – Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh.

2. Khi nói về những hoạt động diễn ra như thói quen hay sở thích của bản thân

ej: No bebo alcohol. – Tôi không uống đồ có cồn.

3. Khi diễn tả những hành động xảy ra trong lúc nói

ej: Estoy escribiendo un artículo…

View original post 434 more words

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s