Chế độ sao chép trên Điện toán đám mây (Sneak peek v10)


GIỚI - ĐỊNH - TUỆ (Better Policies for Better lives)

Tại VeeamON 2019, Các thành viên của Nhóm chiến lược sản phẩm Veeam19 đã thực hiện một số bản demo trực tiếp cho thấy các sản phẩm và tính năng hiện tại và tương lai. Trong khi nửa đầu tập trung vào những gì đã được phát hành vào năm 2019 cho đến nay, thì nửa sau tập trung vào những gì sắp tới. Một trong số đó là tính năng Copy Mode rất được mong đợi được thêm vào Cloud Tier ở phiên bản v10 của Veeam Backup and Replication.

Giống với chức năng phiên bản 9.5 Update 4b hiện có, tất cả các hoạt động khôi phục vẫn có thể đối với dữ liệu sao lưu đã được sao chép vào Cấp dung lượng. Trong bài giới thiệu của Giai đoạn nâng cấp kỹ thuật:

Khôi phục VM tức thì của một máy từ SOBR mà chúng…

View original post 397 more words

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s