Thành lập ‘liên minh an ninh mạng’ giữa các trường đại học


Với mong muốn xây dựng và phát triển trong lĩnh vực bảo mật, Trường đại học quốc tế Hồng Bàng (HIU) và các trường đại học đã cùng nhau ký kết thỏa thuận thành lập “liên minh an ninh mạng”.

Liên minh an ninh mạng của các trường đại học sẽ giúp phát triển lĩnh vực bảo mật tốt hơn cho học viên /// Ảnh: T.Luân

Liên minh an ninh mạng của các trường đại học sẽ giúp phát triển lĩnh vực bảo mật tốt hơn cho học viênẢnh: T.Luân

Tham gia ký kết thành lập liên minh có Trường đại học quốc tế Hồng Bàng và đại diện 12 trường đại học đối tác gồm: Trường đại học Gia Định, Trường đại học Hoa Sen, Trường đại học Bà Rịa-Vũng Tàu, Trường đại học Kinh tế công nghiệp Long An, Trường đại học Cửu Long, Trường đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, Trường đại học An Giang, Trường đại học Bạc Liêu, Trường đại học Đồng Tháp, Trường đại học Tiền Giang, Trường đại học Hùng Vương, Trường đại học Giao thông Vận tải TP.HCM.

Trong khuôn khổ thỏa thuận, các bên sẽ triển khai hợp tác dưới hình thức thực hiện các nghiên cứu về khoa học và đào tạo, cũng như các dự án hợp tác chung giữa các nhà khoa học của các bên trong lĩnh vực bảo mật và an ninh mạng.Theo đó, Trường đại học quốc tế Hồng Bàng là đầu mối xây dựng, quản lý phòng thí nghiệm an ninh mạng của liên minh với tên gọi “Cyber Security Lab – CySec” và chia sẻ trang thiết bị, cơ sở dữ liệu nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm này.Ngoài ra, các bên hỗ trợ việc xây dựng chương trình đào tạo, khóa học và phòng thực hành trực tuyến trong lĩnh vực bảo mật và an toàn mạng; hỗ trợ đào tạo và trao đổi học tập cho đội ngũ giảng viên và chuyên gia; hỗ trợ lẫn nhau trong việc trao đổi tài liệu khoa học trong lĩnh vực an ninh mạng, hỗ trợ nhau trong việc tiến hành thẩm định các nhiệm vụ khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và an ninh mạng, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học với tư cách là các chuyên gia.

THANH NIÊN ONLINE

One thought on “Thành lập ‘liên minh an ninh mạng’ giữa các trường đại học

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s