LỜI GIỚI THIỆU


Lịch sử nhân loại ghi nhận rằng Sa-môn Gotama giác ngộ thành
Phật tại Bồ-đề đạo tràng, Ấn Độ và giới thiệu con đường tỉnh thức,
dẫn dắt thế giới cho đến ngày hôm nay. Đó là con đường tỏa chiếu
trí tuệ và cung cấp tuệ giác, giúp con người vượt qua vô vàng thách
đố và thành tựu các phúc lợi cho nhân loại.
Thừa nhận các giá trị minh triết mang tính thực tiễn của đức Phật
cũng như các giá trị và đóng góp của đạo Phật, vào ngày 15.12.1999,
LHQ đã quyết định tưởng niệm đại lễ Vesak thiêng liêng (Đản sinh,
thành đạo, nhập Niết-bàn của Phật) vào rằm tháng 4 âm lịch, nhằm
trung tuần tháng 5 dương lịch. Đại lễ Vesak LHQ lần đầu tiên được
tổ chức trọng thể tại Trụ sở LHQ ở New York vào năm 2000. Cho
đến năm 2019, LHQ đã tổ chức thành công 19 lần đại lễ Phật đản
LHQ trên toàn cầu. Từ năm 2004-2019, cộng đồng Phật giáo thế
giới đã tổ chức thành công 16 lần đại lễ Phật đản LHQ.
Ngày nay, hành tinh chúng ta đang đối diện với hàng loạt các
khủng hoảng và các thiên tai không tiên liệu được. Sự đe dọa của
chủ nghĩa khủng bố, bạo lực sắc tộc, cũng như nỗ lực khắc phục sự
nghèo đói, cung ứng giáo dục và sự phát triển bền vững đã thôi thúc
chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa cho công bằng xã hội. Nhu cầu
cấp bách cho các kế hoạch khẩn thiết và nỗ lực đúng phương pháp ở
phạm vi quốc tế nhằm mang lại hòa bình vĩnh viễn trong các xã hội
cũng như cuộc sống của mỗi cá nhân.
Trong bối cảnh của những xung đột và bất hạnh lan rộng dẫn
đến các vấn nạn và khủng hoảng phức tạp, Phật giáo với di sản
phong phú về sự độ lượng, bất bạo động, từ bi, hóa giải hận thù có
thể đóng góp to lớn, gây cảm hứng với thông điệp từ bi của Phật, sự
hòa bình và hòa hợp trên thế giới ngày nay. Đại lễ Phật đản LHQ
2019 là một minh chứng cho sự kiện này.
Việt Nam được vinh dự và tránh nhiệm đăng cai đại lễ Phật đản
LHQ vào năm 2008 tại Hà Nội và năm 2014 tại Ninh Bình. Sự kiện
quốc tế này chứng minh cảnh tượng tuyệt vời về lễ hội thiêng liêng,
với sự tham dự của hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử khắp thế giới, hội tụ
tại Việt Nam nhằm truyền bá thông điệp hòa bình, từ bi và hòa hợp
của đức Phật.
Năm 2019 là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai sự kiện quốc tế quan
trọng này. Đối với cộng đồng Phật giáo thế giới thì đây là cơ hội
truyền bá thông điệp và các giá trị về tình thương, hòa bình, bất bạo
động và độ lượng của đức Phật trên toàn thế giới.
Thật là vinh dự lớn lao cho đất nước Việt Nam, nhân dân Việt
Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như cộng đồng Phật giáo
thế giới tham dự đại lễ Phật đản LHQ và truyền bá di sản văn hóa
Phật giáo, đặc biệt là những lời dạy của đức Phật về bình đẳng, công
bằng, tôn trọng và hiểu biết vì lợi ích của nhân loại. Cộng đồng Phật
giáo thế giới và đặc biệt là cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu vô
cùng vui mừng khi Việt Nam đăng cai sự kiện quốc tế quan trọng và
an lành lần thứ 3. Các diễn đàn học thuật, biểu diễn văn hóa và nghi
lễ thiêng liêng mang tính quốc tế tại đại lễ này chắc chắn đẩy mạnh
sự tương tác và giao lưu các giá trị văn hóa và tri thức giữa các quốc
gia và các tổ chức Phật giáo.
Hội thảo Phật giáo quốc tế với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật
giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội
bền vững” (Buddhist Approach to Global Leadership and Shared
Responsibilities for Sustainable Societies) trong suốt thời gian đại
lễ Vesak LHQ 2019 không chỉ mang tính thích ứng mà còn tính
hợp thời. Tác phẩm này và kết quả một trong năm diễn đàn được
thuyết trình trong hội thảo quốc tế. Các phương diện khác của
hội thảo bao gồm:
(i) Sự lãnh đạo bằng chánh niệm vì hòa bình bền vững (Mindful
Leadership for Sustainable Peace);
(ii) Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc
sức khỏe và xã hội bền vững (Buddhist Approach to Harmonious
Families, Healthcare and Sustainable Societies);
(iii) Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu
(Buddhist Approach to Global Education in Ethics);
(iv) Phật giáo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Buddhism
and the Fourth Industrial Revolution);
(v) Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững (Buddhist Approach to Responsible Consumption
and Sustainable Development).

Hội thảo quốc tế này nhằm mục đích khuyến khích sự hợp tác
giữa các cộng đồng và các tổ chức Phật giáo nhằm ứng dụng các giải
pháp Phật giáo, giải quyết các vấn nạn toàn cầu.
Các bài tham luận trong tác phẩm này phù hợp với chủ đề chính
và các diễn đàn phụ, có ý nghĩa nghiên cứu từ nguồn tài liệu gốc
cũng như đáp ứng được các chiều kích học thuật mới mẻ với phong
cách trình bày ấn tượng và dễ hiểu.
Đại lễ Phật đản LHQ 2019 chắc chắn là cơ hội quan trọng đối
với cộng đồng Phật giáo thế giới và Giáo hội Phật giáo Việt Nam
nhằm đạt được nhiều lợi ích từ các truyền thống và giá trị phong
phú cũng như các lý tưởng tâm linh trong đạo Phật. Con đường tỉnh
thức mang tính thực tiễn được đức Phật chỉ dẫn có khả năng làm
cho thế giới này trở thành nơi hòa bình, hòa hợp, an toàn và tốt đẹp
hơn vì phúc lợi và an lạc cho con người và tất cả chúng sinh.
Với tư cách chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ
2019 tại Việt Nam, thay mặt nhân dân Việt Nam, Giáo hội Phật
giáo Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi thành kính chào đón các
vị Tăng vương, Tăng thống, Pháp chủ, Lãnh đạo các Giáo hội, Lãnh
đạo các tổ chức Phật giáo, các thành viên Tăng đoàn và các học giả
đến từ 110 quốc gia, tham dự đại lễ và hội thảo quốc tế này. Tôi
thành kính tri ân sự hiện diện và đóng góp của chư Tôn đức và liệt
vị vì sự thành công của đại lễ.
Tôi thành kính tri ân chư tôn đức Hội đồng Chứng minh và Hội
đồng Trị sự đã đồng hành với Ban tổ chức, nhờ đó Đại lễ Vesak LHQ
thành công mỹ mãn. Tôi ghi nhận và tán dương các đóng góp to
lớn của HT. Thích Thanh Nhiễu và TT. Thích Đức Thiện trong việc
điều phối tổng quát 25 chuyên ban phụ trách Đại lễ Vesak LHQ,
nhờ đó Vesak LHQ 2019 đã thành tựu mỹ mãn. Tôi tán dương TT.
Thích Thanh Phong đã bảo trợ toàn bộ ẩm thực trong suốt những
ngày Đại lễ Vesak LHQ và điều phối hơn 1000 Phật tử chùa Vĩnh
Nghiêm làm công việc hậu cần.
Các đóng góp của TT. Thích Thọ Lạc và các thành viên Ban Văn
hóa Trung ương cho các sự kiện Văn hóa Phật giáo gồm: Lễ đài Hòa
bình thế giới, lễ hoa đăng, triển lãm văn hóa và hội chợ văn hóa… đáng
được khen ngợi. Tôi tán dương TT. Thích Minh Nhẫn đã đóng góp
tích cực vào các hoạt động truyền thông phục vụ Vesak LHQ. Những
đóng góp của chư tôn đức thuộc 25 chuyên ban của Vesak LHQ đã
góp phần tạo sự thành công của đại lễ này lần thứ 3 tại Việt Nam.
Nhân dịp này, tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với HT.GS.TS.
Brahmapundit đã liên tục 3 lần ủng hộ Việt Nam đăng cai sự kiện
quốc tế thiêng liêng này. Tôi cũng cám ơn các thành viên của Ủy ban
tổ chức quốc tế đại lễ Vesak LHQ, Ủy ban Hội thảo và các thành
viên Ban biên tập về những cống hiến có ý nghĩa.
Tôi gửi lời chức mừng và cầu nguyện an lành đến tất cả đại biểu
quốc tế và đại biểu trong nước; đặc biệt là chư tôn đức tham gia 25
Tiểu ban chuyên trách của Đại lễ. Tôi mong rằng sự kiện trọng đại
này thắt chặt chúng ta vào trách nhiệm và cam kết cải thiện thế giới
bằng cách thực tập chánh đạo được đức Phật truyền bá.
Tôi tán dương công đức cư sĩ Xuân Trường về sự bảo trợ nơi tổ
chức, vé máy bay, khách sạn cho 1.500 đại biểu quốc tế và lãnh đạo
GHPGVN trong nước. Tôi tán dương các mạnh thường quân khác,
các phụng sự viên, các tổ chức và cá nhân… đã góp phần tạo nên sự
thành công của đại lễ.
Ấn bản sách này đã không thể thành tựu nếu thiếu sự đóng góp,
nỗ lực và tận tụy của TT. Thích Nhật Từ. Tôi rất cảm kích các đóng
góp công sức, chất xám, kinh nghiệm và sự trợ giúp tích cực của TT.
Thích Nhật Từ trong việc mời các phái đoàn quốc tế, tổng điều phối
hội thảo cũng như biểu diễn nghệ thuật Phật giáo, nhờ đó, đại lễ
Vesak LHQ thành công mỹ mãn. Tôi khen ngợi Ban lãnh đạo Quỹ
Đạo Phật Ngày Nay đã bảo trợ ấn tống quyển sách này và gần 30
quyển sách khác phục vụ Đại lễ Vesak LHQ 2019.
Xin hồi hướng công đức của Đại lễ Vesak LHQ 2019 và việc
ấn tống gần 30 tác phẩm phục vụ Vesak, mang lại phúc lợi và hạnh
phúc cho nhân loại. Tôi mong rằng, nhờ ân Tam bảo, các loài hữu
tình trải nghiệm hạnh phúc và giải phóng khỏi các khổ đau.
Tôi cầu chúc đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam thành
công mỹ mãn.

Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN
– Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
– Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019