Ebook – Tài liệu về Nguồn Mở 2019


Các tài liệu dịch sang tiếng Việt trong nửa đầu năm 2019 A. Tài liệu về khoa học mở - truy cập mở - dữ liệu mở - OpenGLAM – Cách tân mở ‘Tuyên bố São Paulo về Truy cập Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt, là tài liệu về Tuyên bố chung của … Continue reading Ebook – Tài liệu về Nguồn Mở 2019

Đường tác động đến não bộ như thế nào?


Khi ăn thức ăn nhiều đường, vị giác, đường ruột và não bộ của chúng ta đều ghi nhận. Sự tiếp nhận đường sẽ kích hoạt hệ thần kinh tưởng thưởng của não bộ. Tìm hiểu sự tác động của đường đến bộ não Hệ thần kinh tưởng thưởng này là một chuỗi quá trình … Continue reading Đường tác động đến não bộ như thế nào?