Cách sử dụng tích hợp chuyển GIỌNG NÓI thành VĂN BẢN VIẾT của Google Docs


Google Docs là một trong những công cụ soạn thảo văn bản được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nhưng có một tính năng của công cụ chưa được khai thác và biết đến nhiều ở Việt Nam đó là chuyển giọng nói thành văn bản viết (Speech to Text). Hiểu đơn giản […]

Cách sử dụng tích hợp chuyển GIỌNG NÓI thành VĂN BẢN VIẾT của Google Docs — ICT in Education

One thought on “Cách sử dụng tích hợp chuyển GIỌNG NÓI thành VĂN BẢN VIẾT của Google Docs

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s