Google Docs là một trong những công cụ soạn thảo văn bản được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nhưng có một tính năng của công cụ chưa được khai thác và biết đến nhiều ở Việt Nam đó là chuyển giọng nói thành văn bản viết (Speech to Text). Hiểu đơn giản […]

Cách sử dụng tích hợp chuyển GIỌNG NÓI thành VĂN BẢN VIẾT của Google Docs — ICT in Education