Sắp bước qua năm 2019 và thế giới lập trình sẽ có nhiều điều tuyệt vời xuất hiện. Nhưng đối với nhiều developer mới, triển vọng bước vào sự nghiệp coding có thể gặp nhiều khó khăn. Có rất nhiều công nghệ để học và rất nhiều ngôn ngữ để lựa chọn. Do đó, tôi […]

19 tip cho các lập trình viên trong năm 2019 — Kiến Tạo Tương Lai | Code | Linux | Network | Security