Dr. Kristin Neff Lòng trắc ẩn là sự cảm nhận hoặc việc thể hiện sự cảm thông và quan tâm đối với người khác. Định nghĩa của Tự trắc ẩn (Lòng trắc ẩn với chính mình) Lòng trắc ẩn cho chính mình thực sự không khác với lòng trắc ẩn đối với người khác. Hãy […]

Tự trắc ẩn (Self-Compassion) -Cánh cửa tự chữa lành chính mình — ALL Authentic Live & Learn