Tại sao bạn không nên nói “vui lên đi” với một người đang buồn?


Cách đây vài tuần thì mình có tranh luận trên page Ngôn Tình Ném Đá Confession 2.0. về cách các bạn admin trả lời một cf. Nội dung cf ấy là một “anh trai” có em gái 14t viết teenfic với nữ chính/nam chính IQ 400/400 và sau khi bị ném đá dữ quá vì […]

Tại sao bạn không nên nói “vui lên đi” với một người đang buồn? — Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Thank you so much

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s