Hơn một năm trước mình cùng với nhóm BMVN nhận được lời mời cộng tác từ nhóm EZPsychology viết về tâm lý học dị thường. Qua một khoảng thời gian dài tìm hiểu, tổng hợp, viết, dịch và biên tập, đội ngũ các admin Beautiful Mind VN đã hoàn thành nội dung cuốn sách. Đây […]

[Sách] Tâm Lý Học Dị Thường (Xuất Bản 20/6/2017) — Hải Đường Tĩnh Nguyệt